Aula ZActivitats interactives de Tecnologia


els materials


 1. Conceptes sobre la fusta (Ardora 4 activitats)
 2. Conceptes generals sobre la fusta, 1 (JQuiz)
 3. Conceptes generals sobre la fusta, 2 (JQuiz)
 4. Algunes afirmacions sobre la fusta (JQuiz)
 5. Una mica més sobre la fusta (JCross)
 6. Components de la fusta, 1 (JCloze)
 7. Components de la fusta, 2 (JCloze)
 8. Components de la fusta, 3 (JCloze)
 9. Tipus de fustes (Ardora 4 activitats)
 10. Parts d'un tronc (JCross)
 11. Conceptes generals sobre les fibres (Ardora 6 activitats)
 12. Procedència, noms i tipus de fibres (Ardora 8 activitats)
 13. Les fibres naturals (JCross)
 14. Les fibres artificials i sintètiques (JCross)
 15. Propietats i característiques de les fibres (Ardora 7 activitats)
 16. Propietats de les fibres naturals ( JQuiz)
 17. Propietats de les fibres artificials i sintètiques (JQuiz)
 18. Conceptes generals sobre els metalls, 1 (JQuiz)
 19. Conceptes generals sobre els metalls, 2 (JQuiz)
 20. Conceptes generals sobre els metalls, 3 (JCross)
 21. Conceptes generals sobre els metalls, 4 (JQuiz)
 22. Conceptes generals sobre els metalls, 5 (JQuiz)
 23. Noms i tipus de metalls (Ardora 5 activitats)
 24. Obtenció dels metalls (JCloze)
 25. Propietats dels metalls (JCloze)
 26. Propietats i característiques dels metalls fèrrics (JCloze)
 27. Afirmacions sobre els metalls (JQuiz)
 28. Propietats i aplicacions dels metalls (JQuiz)
 29. Propietats i característiques dels metalls (JQuiz)
 30. Conceptes generals sobre els plàstics, 1 (JCloze)
 31. Conceptes generals sobre els plàstics, 2 (JQuiz)
 32. Conceptes generals sobre els plàstics, 3 (JQuiz)
 33. Conceptes generals sobre els plàstics, 4 (JCross)
 34. Conceptes generals sobre els plàstics, 5 (JCross)
 35. Conceptes generals sobre els plàstics, 6 (JQuiz)
 36. Conceptes generals sobre els plàstics, 7 (JQuiz)
 37. Conceptes generals sobre els plàstics, 8 (JQuiz)
 38. Història dels plàstics, 1 ( JCloze)
 39. Història dels plàstics, 2 ( JCloze
 40. Història dels plàstics, 3 ( JCloze)
 41. Propietats i característiques dels plàstics (Ardora 5 activitats)
 42. Tipus de plàstics, 1 (Ardora 7 activitats)
 43. Tipus de plàstics, 2 (JCloze)
 44. Tipus de plàstics, 3 (JCloze)
 45. Noms dels plàstics, 1 (Ardora 5 activitats)
 46. Noms dels plàstics, 2 (JCross)
 47. Aplicacions dels plàstics (Ardora 4 activitats)Aula Z                   CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA