Aula ZActivitats interactives de Tecnologia


els materials


 1. Els noms dels arbres (Ardora)
 2. Els noms dels arbres (Ardora)
 3. Tipus de fustes - 1 (Ardora)
 4. Tipus de fustes - 2 (Ardora)
 5. Característiques de la fusta (Ardora)
 6. La fusta (JQuiz)
 7. Propietats i característiques de la fusta - 1 (JCloze)
 8. Propietats i característiques de la fusta - 2 (JCloze)
 9. Tipus de materials petris - 1 (Ardora)
 10. Tipus de materiasl petris - 2 (Ardora)
 11. Els materials pertris (Ardora)
 12. Les fibres vegetals (Ardora)
 13. Les fibres animals (Ardora)
 14. Les fibres minerals (Ardora)
 15. Les fibres naturals (Ardora)
 16. Les fibres sintètiques i artificials (Ardora)
 17. Les fibres tèxtils (Ardora)
 18. Les fibres naturals (JCross)
 19. Les fibres artificials i sintètiques (JCross)
 20. Propietats de les fibres naturals (JQuiz)
 21. Propietats de les fibres artificials i sintètiques (JQuiz)

 1. El noms dels metalls - 1 (Ardora)
 2. Els noms dels metalls - 2 (Ardora)
 3. Els metalls fèrrics (Ardora)
 4. Propietats i característiques dels metalls fèrrics (JCloze)
 5. Els metalls - 1 (Ardora)
 6. Els metalls - 2 (Ardora)
 7. Propietats dels metalls - 1 (Ardora)
 8. Propietats dels metalls - 2 (Ardora)
 9. Propietats dels metalls - 3 (Ardora)
 10. Propietats dels metalls - 4  (JCloze)
 11. Afirmacions sobre els metalls (JQuiz)
 12. Propietats i aplicacions dels metalls (JQuiz)
 13. Història dels plàstics - 1 ( JCloze)
 14. Història dels plàstics-  2 ( JCloze
 15. Història dels plàstics - 3 ( JCloze)
 16. Els noms dels plàstics - 1 (Ardora)
 17. Els noms dels plàstics -  2 (JCross)
 18. Els noms del plàstics - 3 (JCross)
 19. Tipus de plàstics (Ardora)
 20. Propietatsdels plàstics - 1 (Ardora)
 21. Propietatsdels plàstics - 2 (Ardora)
 22. Propietatsdels plàstics - 3 (Ardora)
 23. Propietatsdels plàstics - 4 (Ardora)
 24. Conceptes generals sobre els plàstics - 1 (JCloze)
 25. Conceptes generals sobre els plàstics - 2 (JQuiz)
 26. Conceptes generals sobre els plàstics - 3 (JQuiz)
 27. Conceptes generals sobre els plàstics - 4 (JCross)
 28. Conceptes generals sobre els plàstics - 5 (JCross)
 29. Conceptes generals sobre els plàstics - 6 (JQuiz)Aula Z                   CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA