PROPIETATS I CARACTERÍSTIQUES DE LA FUSTA

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
La és la propietat de la fusta a ser quan està sotmesa a determinats i a -se de forma longitudinal sense que les seves es trenquin.

La o porositat és la de la fusta d'absorbir i/o desprendre . Aquesta propietat està directament relacionada amb la .