Aula Z  Aula Z

Aula Z - Activitats interactives de Tecnologia  ACTIVITATS INTERACTIVES DE TECNOLOGIA

1º ESO

Les eines:
 • 13 activitats Potatoes
 • 6 paquets Ardora (33 activitats)
 • 15 activitats LIM

Les mesures:
 • 3 activitats Potatoes
 • 2 paquets Ardora (14 activitats)
 • 7 activitats LIM

Les propietats dels materials:
 • 16 activitats LIM
 • 8 activitats Potatoes


Els materials:
 • 37 activitats Potatoes
 • 10 paquets Ardora ( 55 activitats)

Les escales:
 • 9 activitats Potatoes
 • 1 paquet Ardora (2 activitats)

Les acotacions:
 • 8 activitats Potatoes
 • 2 paquets Ardora (9 activitats)2º ESO
L'electricitat:
 • 10 activitats Potatoes
 • 3 paquets Ardora (9 activitats)

Els circuits elèctrics:
 • 17 activitats Potatoes
 • 1 paquet Ardora (5 activitats)

La representació gràfica:
 • 9 activitats Potatoes
 • 4 paquets Ardora (66 activitats)

Els sistemes de representació gràfica:
 • 11 activitats Potatoes
 • 1 paquets Ardora ( 19 activitats

Els sistemes de representació gràfica:
 • 11 activitats Potatoes
 • 1 paquets Ardora ( 19 activitats)

Obtenció i transformació de les primeres matèries:
   Aula Z                 CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
   Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA