Aula Z  Aula Z

Aula Z - Activitats interactives de Tecnologia  ACTIVITATS INTERACTIVES DE TECNOLOGIA


3r ESO

1- Les estructures
2- Les màquines simples
3- Màquines i mecanismes
4- Màquines i motors tèrmics
5- Comunicacions

4t ESO

1- Pneumàtica i hidrùlica
2- L'habitatge - 1
3- L'habitatge - 2
4- Electrònica analògica
5- Electrònica digital
                       CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
      Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA