PROPIETATS I CARACTERÍSTIQUES DE LA FUSTA

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
La és la resistència que la fusta a ser perforada o per un altre cos.Les fustes acostumen a ser més valuoses i solen ser d' de fulla , en canvi les toves solen ser de les coníferes i solen ser d'arbres de perenne.

La és la relació que hi ha entre la d'un cos i el seu volum. El seu en el cas de la fusta no és ja que varia segons la ambiental.