Aula Z Tecnologia 4t ESO

altres instal·lacions en vivendes

TELEFONIA I INTERNET

La instal·lació de telefonia d'un habitatge rep el nom de telefonia fixa. Internet normalment està associada a aquesta xarxa. Depenent del sistema tecnològic que s'utilitzi, hi ha diverses variants:

Telefonia bàsicaXarxa de telefonia bàsica (RTB):

És la telefonia tradicional. Les línies de la companyia arriben fins a l'habitatge i allà es distribueixen als punts necessaris de manera similar a la xarxa elèctrica. El punt de partida del qual és de la companyia es diu PTR. Antigament s'utilitzaven mòdems per a la connexió a internet que modulaven els sons.

ADLS:

ADLS

Aprofita la instal·lació tradicional (RTB) pel que realment no és una nova instal·lació. Funciona separant la veu de les dades mitjançant uns filtres col·locats en els telèfons. Permet una major velocitat de transmissió de dades i la possibilitat de connexió a Internet sense tenir ocupada la línia de veu. Recentment s'han implementat noves tecnologies anomenada ADSL2 i ADSL2+ que augmenten la velocitat de transmissió de dades. Així, si amb ADSL tenim unes taxes màximes de baixada / pujada de 8/1 Mbps, amb ADSL2 s'aconsegueix 12/2 Mbps i amb ADSL2 + 24/5 Mbps.

Tant amb ADSL com amb cable, per a la connexió a internet es necessita un encaminador (router) que ens connecti a internet. Actualment es disposa a més la possibilitat de connexió sense fils mitjançant la tecnologia WIFI.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA