Aula Z Tecnologia 1r ESO

EINES de percussió


Són eines que ens permeten colpejar fortament dos cossos amb la intenció de trencar-lo, aixafar-lo, modificar-lo produir una deformació en un d'ells o bé variar la seva posició.

Martells


Martell de pena
de pena
És el més comú.
Ens permet clavar claus i puntes.


Font: leseinesdelatecnologia.blogspot.com
d’orelles
Té unes orelles que ens permet arrencar claus.
Molt usat pels fusters.


Martell de bolade bola
Un dels seus costats és pla i l’altre té la forma arrodonida.
Molt usat en metal·lúrgia.


Martell o maça de niló
de niló
Estan construits d'aquest material que és prou rígid però que no marca els materials en ser colpejats.
Els seus costats són plans.Maça

MaçaNormalment ´és de fusta, de goma o de niló.
Ens serveix per picar altres eines com els enformadors, les gúbies o les fustes que cal encaixar.


ACTIVITATs 26 - 28


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA