Aula ZActivitats interactives de Tecnologia


les PROPIETATS DEL MATERIALS


 1. Definim les propietats físiques (LIM)
 2. Definim les propietats físiques (Ardora)
 3. Relaciona les propietats físiques (Ardora)
 4. Troba les propietats físiques (Ardora)
 5. Les propietats físiques dels materials - 1 (LIM)
 6. Les propietats físiques dels materials - 2 (JCross)
 7. Definim les propietats mecàniques - 1 (Ardora)
 8. Definim les propietats mecàniques - 2 (Ardora)
 9. Relaciona les propietats mecàniques  -1 (Ardora)
 10. Relaciona les propietats mecàniques - 2 (Ardora)
 11. Troba les propietats mecàniques - 1 (Ardora)
 12. Troba les propietats mecàniques - 2 (Ardora)
 13. Les propietats mecàniques dels materials - 1 (LIM)
 14. Les propietats mecàniques dels materials - 2 (LIM)
 15. Les propietats mecàniques dels materials - 3 (JCross)
 16. Definim les propietats químiques i biològiques (Ardora)
 17. Relaciona les propietats químiques (Ardora)
 18. Classifica les propietats químiques (Ardora) 
 19. Definició de les propietats químiques (LIM)
 20. Definició de les propietats biològiques (LIM)
 21. Troba les propietats químiques i biològiques -1 (Ardora)
 22. Troba les propietats químiques i biològiques - 2 (Ardora)
 23. Les propietats químiques i biològiques - 1 (LIM) 
 24. Les propietats químiques i biològiques - 3 (JCross)
 25. Definició de propietats - 1 (LIM)
 26. Definició de propietats - 2 (LIM)
 27. Classificació de les propietats - 1 (LIM)
 28. Classificació de les propietats - 2 (LIM)
 29. Classificació de les propietats - 3 (LIM)
 30. Classificació de les propietats - 4 (LIM)
 31. Classificació de les propietats - 5 (LIM)
 32. Tipus de propietats - 1 (LIM)
 33. Tipus de propietats - 2 (LIM)
 34. Classifica el tipus de propietats - 1 (Ardora)
 35. Classifica els tipus de propietats - 2 (Ardora)
 36. Tipus de propietats - 4 (JCloze)
 37. Tipus de propietats - 5 (JCloze)
 38. Tipus de propietats - 6 (JCloze)
 39. Tipus de propietats - 7 (JCloze)
 40. Troba tipus de propietats - 1 (Ardora)
 41. Troba tipus de propietats - 2 (Ardora)
 42. Troba tipus de propietats - 3 (Ardora)
 43. Les propietats dels materials (JCross)

Aula Z                   CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA