CT Pesos i mesures
  Aula Z Cacera del tresor - Tecnologia 1r ESO

pesos i mesures


INTRODUCCIÓ

Les mesures d'ús més habitual en el nostre entorn són les de longitud, massa, temps, volum i superfície.PREGUNTES
  1. Defineix amb les teves paraules què és la longitud
  2. Quants mm són una polzada?
  3. Una milla és més o menys que un quilòmetre? Quina és la diferència? 
  4. En quins països les carreteres estan senyalitzades en milles?  
  5. El peu és una mesura de longitud, on s'usa habitualment?
  6. Quantes hectàrees ocupa aproximadament un camp de futbol?
  7. En un litre quants centímetres cúbics hi caben?
  8. A quants litres equival aproximadament una "pinta"?
  9. On s'usen habitualmet i per a què les mesures de "pinta" i "galón"?

LA GRAN PREGUNTA
Completa el quadre següent amb totes les dades de les 5 magnituds que es citen a la introducció.


MAGNITUD
DEFINICIÓ
UNITAT
SÍMBOL
VALORLONGITUD


TEMPS


MASSA

VOLUM

SUPERFÍCIE
RECURSOS
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA