Aula Z Cacera del tresor - Tecnologia 1r ESO

LES EINES I LES OPERACIONS


INTRODUCCIÓ

Totes les eines, en més o menys mesura, ens ajuden en la construcció dels objectes que volem realitzar. Per tant totes les eines ens ajuden a realitzar alguna operació.


PREGUNTES
  1. Quina és la funció del compàs de puntes?
  2. Amb el flexòmetre podem ......
  3. El peu de rei ens serveix per a .......
  4. Quina operació realitzem amb la serra o el xerrac?
  5. Amb els alicates puc ........ però també puc ......
  6. La barrina i el filaberquí són eines per a ........
  7. Per polir un material, quina eina usaré?

LA GRAN PREGUNTA
Explica de forma breu i clara la diferència entre MESURAR i VERIFICAR.

Classifica segons el seu ús les eines següents:
PEU DE REI - LLIMA - SERRA D'ARQUET - BROCA - RIBOT - SERJANT - BARRINA - COMPÀS DE PUNTES - ESCAIRE DE FUSTER - PÀLMER.


RECURSOS
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA