Aula Z Cacera del tresor - Tecnologia 1r ESO

els arbres


INTRODUCCIÓ

Hauràs observat que al nostre entorn hi ha arbres que en certes èpoques perden les seves fulles i altres que les mantenen al llarg de tot l'any.


PREGUNTES
  1. Com s'anomenen els arbres que en arribar la tardor perden les seves fulles?
  2. Com acostumen a ser les fulles d'aquests tipus d'arbres?
  3. En quin clima habiten la majoria d'aquestes espècies d'arbres?
  4. Com s'anomena l'època en que els arbres no tenen fulles?
  5. Com s'anomenen els arbres que no perden les seves fulles en cap època de l'any?
  6. Com acostumen a ser les fulles d'aquests arbres?
  7. En quin clima acostumen a habitar?

LA GRAN PREGUNTA
Cita arbres que perden cíclicament les seves fulles i busca'n imatges.
Cita arbres que no perden cíclicament les seves fulles i busca'n imatges.


RECURSOS
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA