Aula Z Tecnologia 3r ESO

TURBINES DE gAS DE CICLE OBERTS'utilitzen bàsicament per a la propulsió d'aeronaus i per a la producció d'energia elèctrica a les centrals de gas de cicle combinat.

A través d'un conducte s'aspira aire de l'atmòsfera i es comprimeix dins d'una cambra on s'injecta el gas o un combustible líquid polvoritzat que barrejat amb l'aire inicia la combustió.

Els gasos produïts en la combustió surten a gran velocitat, passen pels àleps fr la turbina i la fan girar a gran velocitat.

Sobre el mateix arbre de la turbina està muntat el compressor, de manera que part del treball efectuat pels gasos a la turbina s'inverteix en l'accionament del compressor.


turbina

Els turboreactors funcionen de forma similar

turboreactorACTIVITATS DEL QUADERN 21 - 22
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA