Aula Z Tecnologia 3r ESO

EL MOTOR ROTATIU WANKELEl motor Wankel és una màquina tèrmica amb un rotor que gira de manera excèntrica en una superfície amb forma ovalada o de «8». El moviment rotatiu es genera directament en un pistó de secció triangular que gira dins una carcassa on forma tres cambres. El rotor transmet el seu moviment de rotació a un cigonyal que hi ha a l’interior.

Es diu així en referència a l’enginyer Felix Wankel. L’any 1924 el va dissenyar i el 1929 el va patentar.

El motor duu a terme els mateixos cicles que un motor Otto, però l'un darrere de l'altre en una sola rotació de l'eix motriu.

Durant un gir del rotor es duen a terme tres admissions, tres compressions, tres explosions i tres escapaments.

Per fer-ho, el motor duu un rotor, en forma de triangle equilàter amb els costats corbats enfora i que gira excèntricament dins d'una superfície interior que té la forma d'una cambra ovalada. Els vèrtexs del rotor duen unes barres prismàtiques que fan pressió damunt la concavitat de la cambra i asseguren l’estanquitat d’un cantó del rotor a l’altre.

El moviment del rotor es transmès a l'arbre motriu per una corona interior dentada que engrana amb l'engranatge exterior de l'arbre.

Mai no ha tingut èxit en el món de l’automoció i la indústria. Actualment, només es pot veure en alguns cotxes de la marca Mazda, com el Mazda RX8.

El funcionament del motor Wankel també pot descriure’s en quatre temps.

En una posició del rotor es generen tres espais o cambres: la mescla de combustible i aire entra en una; en una altra, la mescla es comprimeix; i a la tercera es produeix l’escapament dels gasos de la combustió.

A mesura que el rotor gira, se succeeixen les fases. En una volta completa del rotor, es produeixen tres admissions, tres compressions, tres explosions i tres escapaments.

Les principals característiques del motor Wankel són:

   • És molt complicat controlar-ne les emissions contaminants, i això en limita cada cop més l’ ús.
   • És molt fiable perquè té poques peces mòbils.
   • Tots els components giren en el mateix sentit.
   • És molt complicat assegurar l’estanquitat de les tres seccions del bloc.
   • El manteniment és car.
   • No produeix moviments alternatius (no vibra)
   • És silenciós
   • Pesa poc i els seu volum és reduït
   • Cost de fabricació baix
   • En una sola rotació es produeixen tres explosions
   • Mostren problemes de refrigeració i de lubricació
   • Tenen una vida útil curta


motor Wankelmotor Wankelmotor Wankelmotor Wankelmotor WankelAula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA