Aula Z Tecnologia 3r ESO

motors tèrmics de combustió interna i alternatius:d'encesa per compressióMotor dièsel

 El motor dièsel o motor de combustió és una màquina tèrmica que comprimeix el combustible fins que assoleix la temperatura que causa l’explosió.

Funciona normalment amb gasoil com a combustible.

Es diu així en referència a l’enginyer Rudolf Diesel. L’any 1895 el va dissenyar i patentar.

S’utilitza en automòbils, camions, màquines d’agricultura (tractors, recol·lectores…), màquines de propulsió per a mitjans de transport (trens, vaixells, avions…), grups generadors d’energia elèctrica i accionament industrial (bombes, compressors…).

El motor dièsel és semblant al de gasolina, però amb algunes diferències; la principal és que l’explosió s’aconsegueix per compressió i no necessita guspira. Es fabrica en models de dos i quatre temps.

1. Admissió: la vàlvula d’admissió s’obre i deixa entrar només aire, mentre el pistó baixa fins al PMI.

2. Compressió: la vàlvula d’admissió es tanca. El pistó puja fins al PMS. L’aire es comprimeix a una pressió molt elevada de manera que augmenta molt la temperatura.

3. Explosió: amb les vàlvules tancades, l’injector introdueix combustible dins de la càmera, on es barreja amb l’aire comprimit a alta temperatura. En aquestes condicions, la mescla combustiona espontàniament i provoca una explosió molt brusca que fa baixar el pistó fins al PMI.

4. Escapament: la vàlvula d’escapament s’obre, el pistó puja fins al PMS, i fa que els gasos de la combustió surtin.


Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA