Aula Z Tecnologia 3r ESO

màquines de combustió interna alternatives


 En aquestes màquines la combustió es produeix a l'interior de la màquina. Els combustibles utilitzats han de ser gasos o líquids vaporitzats, per poder-los introduir a la màquina amb facilitat.

Un pistó es desplaça per un cilindre amb un moviment lineal alternatiu que es transforma en rotatiu a través d’un mecanisme de biela-maneta. Actualment representen la pràctica totalitat de tots els motors en automoció.

Existeixen dos tipus de màquines de combustió interna alternatives:

      • d'encesa per guspira: GASOLINA: cicle OTTO
      • d'encesa per compressió: GASOIL: cicle DIESEL

ACTIVITATS DEL QUADERN 8 - 13


Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA