Aula Z Tecnologia 3r ESO

màquines tèrmiques generadores d'energia mecànica Són aquelles màquines caracteritzades per:

   • Reben calor d'un font d'alta temperatura (Qh) solar , combustible, ...
   • Transformen en treball una certa quantitat de la calor rebuda extern (W) normalment en eix de rotació.
   • Alliberen una certa quantitat de calor a una font de baixa temperatura (Qc) a l'aire, al riu, al mar, ...
   • Operen de forma cilíndrica

màquines generadores energia mecànica

Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA