Aula Z Tecnologia 3r ESO

INTRODUCCIÓ


Un motor tèrmic és una màquina que transforma energia tèrmica en energia mecànica. No és possible transformar el 100% de l’energia tèrmica en energia mecànica. De fet, l’eficiència dels motors queda molt lluny d’aquest valor. Els motors tèrmics poden classificar-se de la manera següent: 


Segons on té lloc la combustió.

• Motors de combustió externa: Una font d’energia crema fora del motor i proporciona energia tèrmica. El motor en transforma una part en energia mecànica.

• Motors de combustió interna: El combustible crema a l’interior del motor i proporciona energia tèrmica. El motor en transforma una part en energia mecànica.

L’any 1885, l’enginyer mecànic Karl Benz va fer funcionar el primer vehicle amb un motor de combustió interna. Era una espècie de tricicle, el Motorwagen, i el va patentar el 1886.

Segons el tipus de moviment que produeixen:

• Motors alternatius:Produeixen directament moviment lineal alternatiu. Disposen d’un mecanisme de biela-manovella, que transforma el moviment rectilini alternatiu de l’èmbol o pistó en moviment circular.

• Motors rotatius: Produeixen directament moviment circular.

 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA