Aula Z Tecnologia 3r ESO

ELS MOTORS D'AVIONSHi ha dos tipus principals de motors:

TURBOREACTOR, TURBOFON I TURBOHÈLIX: posseeixen una turbina compressora i es fan sevir fonamentalment en els avions comercials.

ELS TIPUS ESTATOREACTOR I PULSOREACTOR: no posseeixen turbina i el fan servir els avions experimentals no comercials.


Turboreactorturboreactor

El turboreactor és un motor en el què l'aire és aspirat per un compressor. A la cambra de combustió l'oxigen de l'aire (que és el comburent) entra comprimit i reacciona amb el querosè (combustible). Quan els gasos surten a altíssimes temperatures de combustió, s'expandeixen i surten per la part posterior a gran velocitat, impulsant l'avió cap endavant.

turboreactor

Turbopropulsor


turbopropulsor

És molt semblant al turboreactor, la diferència rau en el fet que la turbina posterior fa girar el compressor i l'hèlix  davantera exterior. La propulsió es deu a dos causes: als gasos que surten per la part posterior, amb poca velocitat, i a l'empenta que dóna l'hèlix.turbopropulsor


Estatoreactor


estatoreactorConsisteix en un tub obert pels dos extrems. Per la part anterior penetra l'oxigen a gran velocitat i reacciona amb el combustible. Els gasos resultants, s'expandeixen a causa de l'enorme temperatura que s'aconsegueix per la ignició iniciada per una espurna de la bugia. Els gasos surten per la part posterior a gran velocitat, a causa del gradient tan gran de pressió. L'avió adquireix grans velocitats. El motor és molt senzill. S'utilitzen per a avions que volin a cotes elevades i a gran velocitat (avions espia). El control de la velocitat és evitar que els gasos surtin per l'entrada i disminuir el rendiment.Pulsoreactor


pulsoreactorÉs semblant al motor anterior però la diferència és que posseeix una vàlvula d'entrada en l'admissió, per evitar que els gasos retrocedeixin. Aquesta vàlvula es tanca quan explota la barreja. La combustió es produeix a polsos, obrint i tancant la vàlvula, per això es denominen pulsoreactors. S'instal·len en avions que suporten poc pes i que volen a cota baixa. També se sol utilitzar com a motor d'arrencada dels velers.

Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA