Aula Z Tecnologia 3r ESO

MÀQUINES CONSUMIDORES D'ENERGIA: BOMBA DE CALORbomba de calorÉs essencialment un refrigerador on s'aprofita la calor cedida al condensador per escalfar un recinte i que actua com a sistema de calefacció.

S'anomena bomba perquè bombeja calor des d'una font freda a una de calenta.

Una bomba de calor també pot actuar com a refrigerador si el fem actuar a l'inrevés.


Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA