Aula Z Tecnologia 3r ESO

MÀQUINES CONSUMIDORES D'ENERGIA: FRIGORÍFIC O REFRIGERADORfrigorificFunciona com un circuit tancat, en el què un gas se sotmet a un procés de compressió que el fa condensar i a un altre de vaporització.

Aquest gas pertany a un grup de fluids anomenats fluids criogènics, que es caracteritzen bàsicament per tenir una elevada calor latent de vaporització i una pressió d'evaporació superior a l'atmosfèrica.

Fins fa ben poc s'utilitzaven els compostos CFC (responsables en part de la destrucció de la cap d'ozó). Actualment s'han substituït per FC

Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA