Aula Z Tecnologia 2n ESO

com es representen les vistes?


Les peces es representen generalment per mitjà de tres vistes:Font: tecno 12-18


Vista frontal, principal o alçat. És la vista que mostra la cara més important d’un objecte. Per tant ens proporciona una idea clara de com és l’objecte i ens descriu millor tal i com és.Font: tecno 12-18
Vista lateral o perfil. És la vista que ens mostra la cara lateral de l’objecte que ens dona més informació.Font: tecno 12-18
Vista superior o planta. És la vista que ens mostra com es veu l'objecte vist per damunt, a vista d'ocell.

 


Per col·locar correctament les diverses vistes d’un objecte cal imaginar-se’l dins d’un cub en les cares del qual es vegin reflectides les cares o vistes. En desplegar aquest cub apareixeran les vistes d’alçat, de planta i de perfil.

Font: tecno 12-18

L'alçat és la primera vista que dibuixa i serveix de referència per a la col·locació de les altres. Es col·loca a la part superior esquerra, és a dir en el primer quadrant.

La planta és la següent que es dibuixa i es col·loca just sota de l’alçat, és a dir en el tercer quadrant.

El perfil és el darrer que es dibuixa i es col·loca a part superior dreta de la làmina, és a dir al segon quadrant.ACTIVITATs DEL QUADERN (SEGONA PART) 1 - 4
ACTIVITATS DE MOOLDE 15 - 18


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA