Aula Z Tecnologia 2n ESO

sistema axonomètric


Es basa en la projecció de l’objecte sobre tres plans perpendiculars. Aquí podem diferenciar:
Font:xtec.cat

La perspectiva cavallera

es força intuïtiva i senzilla. Els tres plans formen entre sí angles de 90º- 135º i 135º. S’utilitza molt en els camps dels mobles ja que dona molta importància al frontal.

Font:xtec.cat

La perspectiva isomètrica

s’utilitza en les vistes d’especejament. Els tres plans formen angles entre sí de 120º.


ACTIVITAT DEL QUADERN 2
ACTIVITATS DE MOOLDE 3 - 4 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA