Aula Z Tecnologia 2n ESO

sistemes de representació


Des de temps prehistòrics el dibuix ha estat una forma de comunicació entre els humans.

El llenguatge gràfic ens permet expressar i identificar amb un cop d'ull conceptes i objectes que per mitjà del llenguatge oral o escrit serien molt difícils d'expressar o de descriure.

Podem diferenciar entre dos tipus de dibuix:

1 - l'artístic que és una forma de comunicació subjectiva on la interpretació depèn tant de l'autor com de la persona que l'observa.

2 - el dibuix tècnic on el llenguatge és objectiu, pretén plasmar la forma i les mides dels objectes seguint unes normes molt concretes. Es caracteritza per la seva precisió i exactitud.

S'usa per a dissenyar objectes, mecanismes, màquines, construccions, ... Aquest tipus de dibuix sempre té una finalitat pràctica i sempre ha de complir unes normes per tal que s'entengui arreu de món.

Representar un objecte tridimensional sobre el paper planteja unes dificultats que en dibuix tècnic es resolen de dues formes: aplicant la teoria de la perspectiva o dibuixant les projeccions o vistes de l‘objecte.

La perspectiva ens dona una sensació visual semblant a la que tenim quan observem l'objecte a la realitat.ACTIVITAT DEL QUADERN 1
ACTIVITATS DE MOOLDE 1 - 2


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA