Aula Z Tecnologia 1r ESO

com es mesura amb el micròmetre o pàlmer


Font: xtec.cat


Per fer una mesura un cop hem situat els palpadors, cal que ens fixem en el regle que queda mig tapat pel mànec giratori. La darrera ratlla que observem en mil·límetres o mitjos mil·límetres. En el mànec giratori tenim una altra escala, el valor que coincideixi amb la recta horitzontal de l’escala inferior serà la part decimal de la mesura, que s’haurà de sumar a la mesura anterior.
palmer
En el dibuix, per exemple, podem veure una mesura de 4.32 mm. La mesura està dividida en dues parts, en el mànec interior (color groc) hem mesurat  4 mm. En el tambor giratori hem mesurat 30 més dues ratlletes més que passa del 30, per tant 32
Per tant tenim 4 mm i 0.32mm, obtindrem doncs 4.32 mm.ACTIVITATs clau del quadern 20 - 27
ACTIVITATS clau de moolde 23 - 36

 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA