Aula Z Tecnologia 1r ESO

com es mesura amb el peu de rei?


Mesures exactes:
Si un traç del regle fix coincideix exactament amb el zero del nònius, aleshores aquest valor serà la mida en mil·límetres.
Font: wkp.maluke.com

Mesures inexactes:
Si el zero del nònius es troba entre dos traços del regle fix el de l’esquerra ens indica la part entera en mil·límetres i el traç del nònius que coincideixi exactament amb qualsevol traç del regle mòbil seran les dècimes de mil·límetre, és a dir la part decimal de la lectura.
Font: learning-by-glueing.com


ACTIVITATS de moolde 11 - 18


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA