Aula Z Tecnologia 1r ESO

parts del peu de rei


Regle fix:
Es tracta d’un regle graduat en mil·límetres. El seu abast acostuma a ser de 200 mm

Nònius:
És la part mòbil del peu de rei i és la part que ens permet mesurar amb precisió.

Aquesta regleta està dividida en 10 parts.

Font: ingivanfuentesmiranda.es.tlEl NÒNIUS o regle mòbil es desplaça per sobre del regle fix i ens indicarà les dècimes de mil·límetre quan realitzem la lectura.
Observem que la distància de 0 a 10 en el regle inferior és igual a la distància de 0 a 9 en el regle superior.
La seva apreciació sol ser de 0,1 mm en aquest cas les divisions del nònius són del 0 al 9. Quan, entre cada una de les divisions del nònius n’hi ha una altra d’intermèdia la seva apreciació serà de 0,05 mm, i quan les divisions intermèdies són quatre la seva apreciació serà de 0,02 mm.
L’apreciació d’un peu de rei ve indicada habitualment al final del regle fix.

Puntes o orelles:
Situades a la part superior del peu de rei. Ens serveixen per mesurar els interiors dels objectes.

Sonda o barreta de profunditat:
Situada a la part final del regle fix. Ens serveix per mesurar la fondària dels objectes.

Boques:
Situades a la part inferior del peu de rei. Ens serveixen per mesurar exteriors i gruixos dels objectes.

Botó de desplaçament:
Ens permet desplaçar el nònius als llarg del regle fix amb molta més facilitat.

Cargol de fixació:
En collar-lo el nònius queda fixat i podem així realitzar més còmodament la lectura.


ACTIVITATs del quadern 11 - 18


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA