Aula Z Tecnologia 1r ESO

el goniòmetre

El goniòmetre és un instrument que es fa servir per mesurar angles. Els goniòmetres tenen diferents noms segons la seva complexitat i les seves aplicacions. Els més coneguts són els transportadors d’angles o els semicercles graduats. Habitualment són de plàstic transparent.

Font: einesioperacions.wikispaces.com

El goniòmetre és encara més precís en l’amidament i transport d’angles. Habitualment es fabrica amb una planxa d’acer que té forma de semicercle. Aquest semicercle està graduat i dividit en 180º. Al centre de la base d’aquest semicercle s’hi subjecta un regle mòbil, habitualment sense graduar. La punta d’aquest regle coincideix amb el radi del semicercle i serà el que ens indicarà de forma clara el valor de l’angle. La resta del regle es troba a l’exterior del semicercle i és la part que es col·loca sobre la peça que ens cal mesurar.


ACTIVITATS del quadern 3 - 10
activitats de moolde 6 -9


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA