Aula Z Tecnologia 3r ESO

plànols 1


Els programes de dibuix com l'Autosketch disposen de llibreries de símbols que faciliten el dibuix d'objectes que, d'altra manera, caldria repetir sovint. Les llibreries més usuals són les arquitectòniques, elèctriques i electròniques, però poden ser de símbols de qualsevol tipus. L'usuari també es pot crear fàcilment les seves pròpies llibreries, amb els símbols que utilitzi habitualment.

En aquesta pràctica es dibuixarà el plànol d'una habitació, aprofitant, per una banda, l'assistent per a la creació de plànols d'edificis, i per altra, les llibreries de símbols.

¤ Quan obres l'Autosketch o crees un dibuix nou amb File/New, t'apareix el quadre de selecció de plantilles i assistents (Wizard). Selecciona l'assistent Building i prem Aceptar.

¤ El primer que et demana l'assistent són les mides de l'habitació. Escull la forma Font: xtec.cati dona-li les mesures següents:

                            A = 8m

                            B = 5m

                            C = 3m

                            D = 2m


¤ Desactiva la casella Generate Roof (dibuixaria el sostre a sobre l'habitació), només a la versió 6, i com a gruix de paret, deixa-hi els 10 cm que surten per defecte.

¤ Fes clic a Siguiente a les dues pantalles següents i a Orientació escull Landscape. A la darrera pantalla fes clic a Finalizar.

Font: xtec.cat


Al full de treball hi teniu el següent dibuix de les parets de l'habitació:

 


També es pot fer el mateix sense l'assistent, escollint l'escala (1:50) al menú Tools/Drawing Options/Scale i dibuixant les parets amb l'eina Polilínia (gruix = 10 cm).

¤ A continuació cal dibuixar els mobles. Escull la capa Furniture al desplegable de capes.


¤ A la banda dreta de la pantalla hi tens la barra de símbols. Fes clic al botó Font: xtec.cat  i escull Furniture/Dining Room. La barra de símbols ha canviat i conté els símbols de la llibreria seleccionada.
 Font: xtec.cat

¤ Busca el símbol d'una taula amb sis cadires anomenat DineSet0.8x1.8 i fes clic sobre ell. Veuràs que si mous el cursor per sobre l'àrea de dibuix pots deixar-lo on tu vols. Abans però cal girar-lo. Posa el valor 90º a la casella reservada per l'angle de la barra d'edició o prem Enter. Situa després la taula dins l'habitació.


 
  ¤ A la barra de símbols escull, ara Furniture/Family Room. Escull el símbol FamSofaChai (grup de símbols) i dibuixa'l Font: xtec.cattambé girat 90º.

¤ Selecciona només la taula de darrere el sofà i esborra-la.

¤ Canvia de lloc el moble de la televisió (acosta'l a la paret). El resultat ha de ser el següent:


¤ Per situar portes i finestres cal, en primer lloc, canviar a la barra de dibuix el botó Simbol Pointper  Insert SimbolFont: xtec.cat  Això permet dibuixar símbols dins una línia.

Font: xtec.cat¤ A la barra de símbols, escull Structural Elements/Doors(Plan)Font: xtec.catBusca el símbol SingleDoor0720 i dibuixa'l a la part superior del plànol, de manera que s'obri cap a dins de l'habitació (el primer clic situa la porta i el segon defineix l'orientació).


¤ Per a les finestres busca el símbol SlidingWin1524 dins la llibreria Structural Elements/Windows(Plan) i dibuixa'n dues, una a la paret de l'esquerra i l'altra a la paret inferior.

¤ Desa el dibuix amb el nom P71.skf 
Aula Z                            CONTACTA:  Miguel Bosch i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA