Aula Z Tecnologia 3r ESO

dibuixa 1


Dibuixa la peça representada a la figura segúent:

Font: xtec.cat               Font: xtec.cat

Font: xtec.cat

¤  Activa una reixeta de 2.5 mm i selecciona el Pla isomètric esquerre.

¤  Dibuixa un rectangle de 35 x 25 mm.

Font: xtec.cat


¤  Amb el Pla isomètric superior, dibuixa un rectangle de 35 x 20 mm.


Font: xtec.cat

¤  Dibuixa mitja el·lipse de 20 mm de diàmetre centrada al costat superior del rectangle vertical (amb l'Autosketch 6 disposes de l'eina Arc d'el·lipse). Pots també dibuixar l'el·lipse sencera i eliminar-ne la meitat superior. L'únic que has de tenir en compte és que l'eina Trim Divide no funciona per dividir el·lipses en parts. Hauràs d'utilitzar altres eines (Trim Channel o Trim Edge). Amb la versió 5, utilitza el mètode explicat abans.

Font: xtec.cat


¤  Elimina la part sobrant del rectangle amb Trim Divide o amb Trim Channel.

Font: xtec.cat¤  Dibuixa els dos cercles (el·lipses) de diàmetre 5.

Font: xtec.cat


¤  Dibuixa dos arcs d'el3lipse de radi 7.5 a les cantonades de la base de la peça.

Font: xtec.cat


¤  Retalla la part sobrant de les puntes (Trim Channel o Trim Divide).

Font: xtec.cat


¤ Duplica la part horitzontal del dibuix, traslladant-la 2.5 mm més avall. Fes ús de l'opció Copiar, canviant prèviament de lloc el punt base, o bé l'opció Traslladar, activant la casella de copiar de la barra d'edició.

Font: xtec.cat


¤  Repeteix el mateix amb la part vertical del dibuix, desplaçant-la "enrere" 2.5 mm.


Font: xtec.cat

¤ Uneix les dues cares de la peça amb l'ordre Línia senzilla.
Per a unir les dues parts corbes de la zona inferior esquerra, utilitza l'eina Línia tangent a dos arcs.Font: xtec.cat¤  Elimina les línies que sobren. Les eines que et seran més útils són Explode Font: xtec.cat , per dividir els rectangles en parts i Trim Edge, per retallar les parts sobrants.

¤  Desa el dibuix amb el nom P64.skf


 
Aula Z                            CONTACTA:  Miguel Bosch i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA