Aula Z Tecnologia 3r ESO

autoskestch versió 5


A la versió 5 d'Autosketch, quan es crea una el·lipse, aquesta es dibuixa com un polígon de molts costats. Això facilita la feina a l'hora d'omplir-la amb un ratllat, però representa un gran inconvenient quan es vol dibuixar una línia tangent a l'el·lipse. Per això, si necessites dibuixar línies tangents a el·lipses és millor dibuixar-les amb el mètode tradicional que es fa servir en el dibuix manual. A continuació es repassarà aquest mètode per dibuixar el·lipses (òvals) i com a exemple del seu et dibuixaràs un cilindre en perspectiva isomètrica.


Font: xtec.cat¤ Activa la reixeta (1 cm)
¤ Selecciona el pla isomètric superior i dibuixa un quadrat de 40 x 40 mm.


Font: xtec.cat¤ Dibuixa les línies següents:
                Des del punt A fins al punt mig de BC
                Des del punt A fins al punt mig de CD
                Des del punt C fins al punt mig d'AB
                Des del punt C fins al punt mig d'AD


Font: xtec.cat

¤Utilitzant l'eina Arc donats dos punts i el centre, dibuixa un arc d'E a F amb centre a C.

Font: xtec.cat

¤ Dibuixa també els arcs:
            De G a H amb centre a A
            De F a G amb centre a I (mode de referència intersecció)
            D'H a E amb centre a J.

Font: xtec.cat

¤ Esborra el quadrat i totes les línies auxiliars.

Font: xtec.cat¤ Selecciona l'el·lipse i, amb l'eina Rubber Stamp (Copiar), fes-ne una reproducció 60 mm més avall.


Font: xtec.cat

¤ Amb l'eina Línia tangent a dos arcs Font: xtec.cat , dibuixa els costats del cilindre.

¤ Esborra els trossos que queden ocults.

¤ Dibuixa els eixos de les circumferències.

¤ Desa el dibuix amb el nom P63.skf


 
Aula Z                            CONTACTA:  Miguel Bosch i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA