Aula Z Tecnologia 3r ESO

dibuix de circumferències en perspectiva isomètrica


Per dibuixar circumferències en perspectiva isomètrica cal dibuixar el·lipses seguint el pla on estiguin situades. Per fer-ho bé, la manera més senzilla és dibuixar un quadrat (isomètric) de mida de costat el diàmetre de la circumferència i inserir-hi una el·lipse al seu interior amb l'eina Elipse Rectangle (El·lipse donats els vèrtexs)Font: xtec.cat

Font: xtec.cat


¤ Has de dibuixar un dau com el de la figura segúent:

Font: xtec.cat

Font: xtec.catLes mides de cadascuna de les cares són les que s'indiquen a continuació, tenint en compte que a una cara hi haurà 5 punts, a l'altra 4 i a l'altra 3.Font: xtec.cat
¤ Activa una reixeta de 2.5 mm.

¤ Dibuixa un cub de 20 mm de costat.


Font: xtec.cat


¤ Selecciona el Pla isomètric superior.

Al centre de la cara superior del cub dibuixa-hi un quadrat de 5 x 5 mm i al seu interior una el·lipse. Després esborra el quadrat (si ho veus clar, pots dibuixar l'el·lipse directament).

Font: xtec.cat¤ Pinta l'el·lipse de color negre. Abans l'has de convertir en polígon amb el botóFont: xtec.catde la barra d'edició (amb l'Autosketch 5 no cal fer aquesta operació).

Font: xtec.cat


¤ Amb l'eina copiar situa les còpies del primer cercle al lloc corresponent, dins a completar el "cinc".

Font: xtec.cat¤ Activa el Pla isomètric esquerre i dibuixa els punts d'aquest costat. Fes el mateix amb els del costat dret.

Font: xtec.cat¤ Per omplir amb un ratllat la cara esquerra del dau, selecciona Graphic Options i a l'apartat Hatch Spacing, posa-hi 1 mm. A continuació selecciona la cara del dau i fes clic al botó Hatch (Ratllat)Font: xtec.catde la barra d'eines de dibuix.

¤ Canvia l'espaiat del ratllat a 0,5 mm i omple la cara dreta del dau, també amb el botó Hatch de la barra de dibuix (no utilitzis Pattern, faria els dos ratllats iguals).

¤ Desa el dibuix amb el nom P62.skf 
Aula Z                            CONTACTA:  Miguel Bosch i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA