Aula Z Tecnologia 3r ESO

mode isomètricFont: xtec.catUn dibuix isomètric és un dibuix en dues dimensions que representa un model tridimensional. El mode isomètric utilitza les coordenades X, Y i Z, representades sobre tres eixos separats 120º entre ells.

L'Autosketch incorpora tres botons que faciliten el dibuix en mode isomètric:
    Font: xtec.catPla isomètric superior. Activa el pla XY (2)
   Font: xtec.catPla isomètric esquerre. Activa el pla YZ (1)
    Font: xtec.catPla isomètric dret. Activa el pla XZ (3)


Aquests botons es troben a la barra d'eines Grid (Reixeta)Font: xtec.cat

En activar el mode isomètric es modifica la forma de la reixa, que permet el traçat de línies o polígons seguint els eixos isomètrics. 


Dibuix d'un cubFont: xtec.cat¤ Comença per la cara superior. Activeu la reixeta, selecciona el Pla isomètric superiorFont: xtec.cat  i dibuixa un quadrat de 40 mm de costat. Veuràs com només et deixa dibuixar el rectangle seguint els eixos isomètrics.


Font: xtec.cat¤  Selecciona el Pla isomètric esquerreFont: xtec.cat  i dibuixa un quadrat de les mateixes dimensions que el primer.

Font: xtec.cat¤ Selecciona el Pla isomètric dretFont: xtec.cat  i dibuixa la tercera cara del cub.

¤ Desa la figura amb el nom P61a.skf

Per sortir del mode de dibuix isomètric cal prémer el botó Rectangular GridFont: xtec.catDibuix d'una peça senzilla


Font: xtec.cat


Font: xtec.cat    ¤ Activa una reixeta de 5 mm.

¤ Selecciona el pla isomètric superior i dibuixa un rectangle de 20 x 25 mm


Font: xtec.cat  ¤ Amb el pla isomètric dret, dibuixa una línia vertical de 25 mm i, al seu extrem, una de 65 mm seguint l'eix X.


Font: xtec.cat


¤Torna a activar el pla superior i dibuixa una línia de 65 mm seguint l'eix Y


Font: xtec.cat

¤ Amb el pla isomètric dret, dibuixa un rectangle de 20 x 40 mm al final de la línia anterior.


Font: xtec.cat

¤ Amb el pla isomètric esquerre dibuixa un rectangle de 20 x 40 mm al final de l'altra línia de 65 mm. Si no ho veus clar, dibuixa-lo línia a línia.


Font: xtec.cat

¤ Finalment, dibuixa les línies que no segueixen cap dels tres eixos, aprofitant la reixeta o utilitzant el mode de referència Punt Final.

¤ Desa la figura amb el nom P61b.skf 
Aula Z                            CONTACTA:  Miguel Bosch i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA