Aula Z Tecnologia 3r ESO

matrius regulars

Les matrius rectangulars ens permeten simplificar la creació de figures amb patrons repetitius. Per exemplificar l'ús de matrius es dibuixarà un tauler d'escacs.

¤  Comença dibuixant un quadrat de 20x20 mm prop de la cantonada inferior esquerra del full.

Aquest quadrat serà la cel·la que prendràs com a base per dibuixar el tauler.

¤  Selecciona el quadrat i escull l'eina Rectangular Array (Matriu Rectangular) 

Font: xtec.cat del grup de botons Copiar. Apareixerà el quadre de diàleg següent:


Font: xtec.cat

Aquest quadre et permet definir les vegades que vulguis repetir l'objecte horitzontalment i verticalment.

¤  A Horitzontal Duplication posa-hi 1 còpia @ 20 mm (distància horitzontal entre les còpies).

¤  A Vertical Duplication, posa-hi el mateix.

Font: xtec.cat

Tens, ara, la

figura següent:


Font: xtec.cat

¤ Pinta dos dels quadres de color negre (selecciona'ls i escull el patró Solid i el color negre).¤ Finalment, cal repetir aquesta figura quatre vegades horitzontalment (3 còpies) i quatre verticalment i obtindràs el tauler de Font: xtec.cat8x8 cel·les.

¤ Selecciona les quatre quadrats.  

¤ Fes clic a Matriu RectangularFont: xtec.cat i dona el valor 3 @ 40 mm tant a la repecició horitzontal com a la vertical.

¤ Desa la figua amb el nom P51.skf
 
Aula Z                            CONTACTA:  Miguel Bosch i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA