Aula Z Tecnologia 3r ESO

dibuix d'una estructura tipus mecano


La figura que has de realitzar és la següent:

Font: xtec.cat

Les diverses opcions del quadre fan referència a la utilització de plantilles pre-dissenyades per a la realització de dibuixos. L'ús d'aquestes plantilles es veurà més endavant.
Escalar
¤  Utilitzant una reixeta de 5 mm, dibuixa la peça següent:

Font: xtec.cat


¤ Selecciona tota la peça, prem el botó Escalar Font: xtec.cat i posa com a factor d'escala 0.5 a la barra d'edició. Prem Enter i selecciona com a punt base un punt qualsevol (sempre que tingueu la reixeta activada).

Font: xtec.catAgrupar¤ Quan tinguis la peça seleccionada, a la barra d'edició hi apareix la informació "10 entities selected" i al seu costat el botó Group (Agrupar)Font: xtec.cat  (només en la versió 6). Fes clic a aquest botó i a partir d'aquest moment els 10 objectes que formen la peça es comporten com un de sol.

Si treballes amb la versió 5, cada vegada que vulguis agafar la peça t'has d'assegurar de seleccionar tots els objectes que la formen (no és gaire feina).

¤ Amb la peça seleccionada, prem el botó Copiar. Assegura't que tens la reixeta activada i crea dues còpies de la peça (deixa-les a qualsevol lloc).
Estirar¤ Una de les còpies has d'allargar-la i afegir-li un forat més. Per a fer això utilitzaràs l'eina Stretch (Estirar)Font: xtec.cat Segueix els passos que s'indiquen a continuació.

Font: xtec.cat

¤ De la barra de botons Seleccionar, fes clic al botó Marquee.

¤ Amb l'eina Marquee dibuixa un requadre a un dels extrems de la peça.

Font: xtec.cat

¤ Prem a continuació el botó Estirar Font: xtec.cat i fes clic al centre de dos forats consecutius, d'esquerra a dreta de la peça, de manera que s'allargui aquesta distància.

¤ Desactiva el rectangle Marquee amb el botó Clear Marquee Font: xtec.cat de la barra Seleccionar.

Font: xtec.cat

¤ Dibuixa el forat que falta. Pots fer-ho amb l'eina Copiar
Girar i traslladar


¤  Selecciona una de les barres de 6 forats. Fes clic a l'eina Rotate (Girar) Font: xtec.cat  i al quadre de la barra d'edició posa-hi el valor 53.13º. Com a punt base del gir escull el centre del darrer forat de l'esquerra de la barra.

Font: xtec.cat
¤  A continuació caldrà moure aquesta barra sobre la de 7 forats. Fes-ho amb l'eina TraslladarFont: xtec.cat En primer lloc li has de donar el punt origen (centre del forat més a l'esquerra de la barra de 6 forats) i a continuació el punt de destí (centre del primer forat de la barra de 7).¤ Repeteix el mateix procés amb l'altra barra. Aquesta vegada l'angle és de 126.87º.

Font: xtec.cat
¤ A continuació cal retallar les parts que queden amagades. En primer lloc, cal desagrupar les peces si les havíes agrupat abans. Per fer-ho selecciona-les i fes clic al botó Explode Font: xtec.cat que apareix a la barra d'edició. Per retallar les parts sobrants pots utilitzar l'eina Trim Channel Font: xtec.cat i marcar la zona de tall utilitzant el mode de referència Punt Final.

¤ Selecciona els trossos de línia que cal esborrar i repeteix el mateix amb la barra de la dreta.

¤ Finalment, cal dibuixar els cargols. Fes-ho amb l'eina Polígon de radi fix (radi = 3 mm).

¤ Desa el dibuix amb el nom P35.skf


 
Aula Z                            CONTACTA:  Miguel Bosch i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA