Aula Z Tecnologia 3r ESO

coordenades absolutes

1. Les coordenades


El programa permet treballar amb precisió utilitzant un sistema de coordenades. L'origen de coordenades està situat per defecte al vèrtex inferior esquerre de la zona de dibuix (està representat per unes fletxes verda i vermella).
Tipus de coordenades:

  1. Coordenades absolutes a,b. La primera xifra indica la distància horitzontal (eix OX) des de l'origen. El segon número, representa la distància vertical (eix OY) respecte l'origen.
  2. Coordenades polars p (a,b). La primera xifra indica la distància en línia recta des de la posició anterior. La segona xifra indica l'angle en graus respecte a l’horitzontal, seguint el sentit contrari a les agulles del rellotge.
  3. Coordenades relatives r (a,b). Els números indiquen la distància horitzontal i vertical des del clic anterior.

Les coordenades del punt on és el cursor es poden veure a la part inferior dreta de la pantalla, a la barra d’estat. En primer lloc hi ha les coordenades absolutes del punt (x,y) i en segon lloc les coordenades relatives al darrer punt que s'ha dibuixat.


2. Coordenades absolutes


La primera xifra indica la distància horitzontal (eix OX) des de l'origen. El segon número, representa la distància vertical (eix OY) respecte l'origen.

Font: xtec.cat¤ En aquesta pràctica has de dibuixar la figura següent:

¤ Per començar, fes clic al botó Línia múltiple.

¤ Selecciona el mode de treball amb Coordenades AbsolutesFont: xtec.cat


 

T'apareixerà el quadre següent, on hauràs d'anar indicant els punts que vols dibuixar.

Font: xtec.catEl punt 1 de la figura és el punt (47,86), per tant, a la casella X: posa el valor 47 i a la casella Y:el valor 86.

Si no indiques unitats pren com a unitat per defecte el mm. A continuació prem Enter, o bé, feu clic al botó OK.

¤ Marca les coordenades del punt 2 (47,203) i torna a prémer Enter. Pots moure de lloc la finestra de les coordenades i veuràs com es va dibuixant la figura.

¤ Dibuixa la resta de punts:
Punt 3: (145,203)
Punt 4: (145,168)
Punt 5: (176,168)
Punt 6: (176,86)

¤ Torna a marcar les coordenades del Punt 1 per tal de dibuixar la darrera línia.

Si durant el procés anterior t'equivoques, pensa que es poden combinar diferents modes de treball, per exemple, començar una línia amb el mode de referència Punt Final (per dibuixar-la a continuació d'una altra) i acabar-la indicant les coordenades del punt final.
Per tancar la finestra coordenades fes clic al botó Desactivar modes de referència.

¤ Dona gruix 3 a totes les línies de la figura.

¤ A sota la figura posa-hi el text "Coordenades Absolutes". Per fer-ho prem el botó Text Font: xtec.cat i fes un clic al lloc aproximat on vols posar el text (després es pot moure). En el quadre que apareix posa el text que vols escriure ("Coordenades Absolutes") i prem OK.

¤ A continuació pots moure el text arrossegant-lo amb el ratolí, canviar el tipus de lletra (apareix a la barra d'edició quan el text està seleccionat) o la mida (alçada del text, també és a la barra d'edició). Selecciona el tipus Arial i l'alçada de 8 mm. Posa el text més o menys centrat al full.

¤ Desa el dibuix amb el nom P23.skf

¤ Imprimeix el dibuix (File/Print) 
Aula Z                            CONTACTA:  Miguel Bosch i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA