Aula Z Tecnologia 3r ESO

modes de referència

1. Línia múltiple

Font: xtec.cat

¤ Comença dividint el full de treball en quatre zones iguals.

¤ Al primer quadrant, dibuixa-hi una circumferència de radi 30 mm. Seleccioneu l'eina Línia múltiple i el mode de referència Quadrant (Q).

¤ Dibuixa una línia que uneixi els quatre extrems de la circumferència.

Font: xtec.cat

¤ Amb l'eina Cercle de radi fix, dibuixa circumferències de 10 mm amb centre als quatre extrems de la circumferència.

¤ Selecciona el mode de referència Centre (C) i dibuixa una altra circumferència de radi 10 al centre de la circumferència inicial.

¤ Esborra la circumferència de 30 mm.


2. Forçar línies


Font: xtec.cat¤ Al segon quadrant, dibuixa-hi una línia horitzontal. Per assegurar que una línia sigui horitzontal o vertical i no haver de dependre de la reixeta, l'Autosketch disposa del grup d'eines  Forçar (Lock)Font: xtec.cat   a la barra de dibuix. En primer lloc, selecciona l'eina Línia Senzilla, dibuixa el primer punt de la línia, i després feu clic al botó Horizontal LockFont: xtec.cat   de la barra que t'apareixerà quan premis Forçar. A partir d'aquest moment veureu com només podràs dibuixar una línia horitzontal.


És més senzill accedir al grup d'eines Forçar mitjançant el teclat:

X - Obliga a que la línia sigui horitzontal.

Y - Obliga a que la línia sigui vertical.

O - Només deixa dibuixar horitzontals o verticals.

L - Dibuixa una línia perpendicular a la darrera que s'ha traçat.

U - Desactiva els modes de forçat.

Font: xtec.cat

¤ Ara, dibuixa diverses línies que comencin a un punt qualsevol i que acabin just a la línia que  has dibuixat. Per fer això, dibuixa el primer punt de la línia, selecciona el mode de referència Proper (N) i fs clic sobre la línia. Aquest mode agafa el punt més proper al cursor que pertanyi a un objecte qualsevol. 

Font: xtec.cat


¤ Al tercer quadrant, utilitzant Forçar Vertical (Y), dibuixa-hi dues línies verticals, una més llarga que l'altra.


Font: xtec.cat


¤ Dibuixa una línia que surti del Punt Mig (M) de la línia curta, selecciona el mode de referència Perpendicular (P) i fes clic sobre la segona línia.

¤ Canvia el gruix de les línies (5).

Font: xtec.cat


¤ Al quart quadrant, dibuixa-hi una línia horitzontal i una vertical que es tallin.

¤ Dibuixa-hi també una circumferència de radi 20 mm.


Font: xtec.cat


¤ Dibuixa dues línies que surtin del punt on es tallen les dues primeres (mode de referència Intersecció (I)) i siguin tangents a la circumferència (mode de referència Tangent (T)).

Font: xtec.cat¤ Deseu el dibuix amb el nom P22.skf


 
Aula Z                            CONTACTA:  Miguel Bosch i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA