Aula Z Tecnologia 3r ESO

modes de referència


1. Dibuixar amb precisió


Font: xtec.cat 

Molt sovint en els dibuixos cal fer, per exemple, una línia a partir del punt final o el punt mig d'una altra o bé dibuixar un objecte a partir de la intersecció de dues línies.

Els modes de referència a entitats, presents a qualsevol programa de dibuix tècnic, permeten fer aquestes i moltes altres feines que, altrament, serien molt laborioses.

Els modes de referència disponibles a l'Autosketch es troben a la barra vertical de l'esquerra de la pantalla.

Per seleccionar un dels modes de referència pots fer clic al botó corresponent o bé prémer la tecla que porta associada (per exemple, Punt Final = E).
2. Línia senzilla


Font: xtec.cat   ¤ Crea un dibuix nou.

¤ Dibuixa un rectangle de la mida màxima del full (sense que surti fora dels marges d'impressió).

¤ Fes clic al botó Línia senzilla Font: xtec.cat

¤ Selecciona el mode de referència Punt mig

(o premeu M).
Veuràs que el cursor canvia de forma, i, quan passes per sobre d'una línia, el seu punt mig queda marcat de color vermell.

¤ Dibuixa una línia des del punt mig de la part superior del rectangle fins al punt mig de la part inferior.


¤ Dibuixa una altra línia des del punt mig del costat dret al punt mig del costat esquerre. D'aquesta manera, el rectangle quedarà dividit en quatre parts iguals.
Per deixar anar el mode Punt mig, fes clic al botó Desactivar modes de referència (S).


Font: xtec.cat

¤ Al primer quadrant (a dalt a l'esquerra), dibuixa-hi dues línies qualsevol.

¤ Fes clic al botó Línia senzilla.


¤ Selecciona el mode de referència Punt final (E).


Font: xtec.cat  ¤ Dibuixa una línia des d'un extrem d'una de les línies anteriors a l'extrem oposat de l'altra línia.

¤ Fes el mateix amb els altres dos extrems.

¤ Fes clic al botó dret del ratolí per deixar anar l'eina Línia senzilla i desactiva el mode de referència (s).

3. Cercles

Font: xtec.cat¤ Al segon quadrant dibuixa-hi una circumferència de radi 30 mm (utilitza l'eina Cercle de radi fix )Font: xtec.cat

Font: xtec.cat¤ Torna a seleccionar l'eina Cercle de radi fix i pren com a radi 20 mm.

Abans de fixar el centre, escull el mode de referència Centre (C) i fes clic sobre la circumferència que havies dibuixat abans.

La nova circumferència es dibuixarà amb el mateix centre que l'anterior.

¤ Fes el mateix amb una circumferència de radi 10 mm.4. Estrella


Font: xtec.cat  ¤ Al tercer quadrant, dibuixa-hi un pentàgon de mida qualsevol.

L'objectiu d'aquest apartat és dibuixar una estrella de cinc puntes.

¤ Fes clic al botó Línia múltiple i seleccioneu el mode de referència Intersecció (I).

Font: xtec.cat¤ Fes clic sobre un dels costats del pentàgon i a continuació torna a fer clic sobre el costat adjacent.

D'aquesta manera hauràs seleccionat un vèrtex com a origen de la primera línia.

¤ Repetint el mateix procés, selecciona el vèrtex oposat com a final de la línia i així successivament fins a dibuixar l'estrella.

¤ Finalment, selecciona el pentàgon inicial i esborra'l.5. Circumferència


Font: xtec.cat¤  Al quart quadrant, dibuixa una circumferència de radi 30 mm.

En aquest apartat faràs els eixos d'aquesta circumferència.

¤ Fes clic a Línia senzilla i selecciona el mode de referència Quadrant (Q).

¤ Dibuixa una línia des del punt superior al punt inferior de la circumferència i una altra de dreta a esquerra.

Font: xtec.cat¤ Cal allargar les línies per tal que sobresurtin lleugerament de la circumferència. Per fer-ho, selecciona la línia i, amb el ratolí, feu clic sobre el punt que marca el seu extrem i arrossega'l lleugerament cap a fora de la circumferència.

¤ Per canviar el tipus de línia, obre el desplegable Font: xtec.cat i escull el tipus Dash Dot.


Font: xtec.cat

¤ Canvia també el color dels eixos (blau). 

¤ Finalment, desa el dibuix amb el nom P21.skf i canvia el tipus de línia (solid) i el color de línia (negre).

Si no ho fas, la pròxima vegada que dibuixis una línia la farà de color blau i de tipus ratlla-punt.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Miguel Bosch i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA