Aula Z Tecnologia 3r ESO

la reixeta


1. Edició de la reixeta


Fins ara, les vegades que has utilitzat la reixeta ha estat amb la seva configuració per defecte (cada quadret és 1 cm). Però aquest valor no sempre serà el més adient per als dibuixos.

La manera més senzilla de canviar la mida de la reixeta és amb els botons Font: xtec.cat  i Font: xtec.cat  de la barra d'eines Grid. Prova'ls i comprova que dupliquen la mida de la reixeta o la divideixen per 2. Però es pot especificar la mida d'una manera més precisa amb la barra d'edició de la reixeta. Per activar-la,  cal prémer el botó  Edit Grid (Edició de la reixeta) Font: xtec.cat  de la barra d'eines estàndard (la barra de la part superior).

A la barra d'edició hi apareixen una sèrie de caselles:

Font: xtec.cat

Font: xtec.cat

Cal tenir sempre present que es poden donar valors diferents a la distància entre dos salts de cursor consecutius i la distància entre dues línies, però és recomanable que coincideixin per tal que no perdin la seva utilitat.


2. Ús de la reixeta

¤ Activa la reixeta, fent clic al botó Font: xtec.catde la barra vertical de l'esquerra de la pantalla.

¤ Activa també la barra d'edició de la reixeta Font: xtec.cati posa-hi els valors següents:

Font: xtec.cat

Això crearà una reixeta de 7mm, sense línies fines (quadrícula senzilla). Recorda de prémer Enter després de canviar cadascun dels valors.

¤ Amb l'eina Center, side circle (cercle donat el radi) Font: xtec.catFont: xtec.cat  dibuixa una circumferència de 14 mm de radi (dos quadrets de radi) i canvia el gruix de la línia a Thin(3).

¤ Amb Polygon/Regular: Center,Edge Font: xtec.cat  dibuixa un hexàgon inscrit en una circumferència de radi 28mm (4 quadrets de radi), també de gruix 3.

¤ Desa el dibuix amb el nom P16.skf 
Aula Z                            CONTACTA:  Miguel Bosch i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA