Aula Z Tecnologia 3r ESO

polígons

1. Rectangle


Font: xtec.cat  Fent clic al botó Polígons Font: xtec.cat t'apareix la barra següent, que et permet escollir el tipus de polígon que vols dibuixar. 

¤ Dibuixa un rectangle de 6 cm d'amplada i 4 cm d'alçada. Recorda que cada quadre de la reixeta és, per defecte, d'1 cm.

¤ Pinta l'interior del rectangle de color verd.
Per fer-ho cal seleccionar el rectangle i, al desplegable Pattern Font: xtec.cat , s'ha d'escollir l'opció Solid Font: xtec.cat

A continuació, al desplegable de colors  s'ha d'escollir el color desitjat (verd).

¤ Desa el rectangle amb el nom P15a.skf


2. Polígon donat un costat

¤ Crea un dibuix nou.

¤ Mitjançant l'opció Polígon donat un costatFont: xtec.cat , dibuixa un hexàgon de 2 cm de costat. L'hexàgon és el polígon que es dibuixa per defecte. A la barra d'edició pots veure els valors característics d'aquest polígon.

Font: xtec.cat


¤ Canvia el nombre de costats a 8 i prem Enter. Ara has dibuixat un octògon.

¤ Esborra els polígons que acabes de dibuixar.


3. Polígon de radi fix

Font: xtec.cat

¤ Mitjançant l'opció Polígon de radi fix Font: xtec.cat
 i amb la reixeta desactivada (S), dibuixa una figura semblant a la següent.

No et quedaran els hexàgons perfectament units.

Ja es veurà més endavant com millorar el resultat.

¤ Desa el resultat amb el nom P15b.skf 
Aula Z                            CONTACTA:  Miguel Bosch i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA