Aula Z Tecnologia 3r ESO

les línies

La barra d’eines de dibuix d’objectes permet dibuixar qualsevol figura (línies, circumferències, polígons...) o modificar-ne determinades característiques. També pots accedir a aquestes eines mitjançant el menú Draw (Dibuixar).
Els botons que trobaràs a la barra de dibuix són els següents: 

Font: xec.cat 

A cadascun d’aquests botons hi trobaràs diverses opcions, tal i com hem vist amb el botó Zoom. Fent clic al botó i prement el botó del ratolí apretat t'apareixeran els diversos submenús (sempre que hi hagi un triangle petit a la cantonada inferior dreta del botó).
 
¤ Crea un dibuix nou (botó Font: xtec.cat  o bé, File/New)
¤ Fes clic al botó Línies Font: xtec.cat  i mantint-lo premut. Apareixerà el submenú següent:


Font: xtec.cat


1. Línia senzilla


Font: xtec.cat

¤  Fes clic al botó Línia senzilla Font: xtec.cat  Amb aquesta opció, quan facis un clic amb el ratolí comença a dibuixar la línia i quan tornis a fer clic l’acaba. 


¤ Dibuixa un conjunt de línies semblants a les següents (no cal que quedin totalment paral·leles): ¤ A continuació esborra'n una. Per fer-ho només l'has de seleccionar fent clic sobre ella amb el ratolí (abans has d'abandonar l'eina de dibuixar línies fent clic sobre el botó dret del ratolí), i prémer la tecla Supr.


 ¤ Ara esborra totes les línies de cop, fes un quadrat que les agafi a totes, de manera que quedin totes marcades de color rosa i, a continuació, prem Supr.

Una vegada esborrades totes les línies, possiblement se t'hagi esborrat també una part de la quadrícula. Per refer-la, has de prémer el botó Redraw (Redibuixar) de la barra Zoom, o bé prémer simultàniament les tecles Ctrl+R.


2. Línies múltiples

¤ Fes clic a Línia múltiple Font: xtec.cat  i dibuixa aproximadament la figura següent. Font: xtec.cat

Observa que ara, després de dibuixar una línia, la següent es dibuixa a continuació de la primera. Per finalitzar la línia cal prémer el botó dret del ratolí.

Hauràs observat que és bastant difícil dibuixar línies horitzontals o verticals amb precisió. Una eina molt útil en qualsevol programa de dibuix és la utilització d’una quadrícula per fer objectes senzills. En el full de treball de l’Autosketch hi apareix una quadrícula, inicialment d'1 cm, i desactivada. 

¤ Activa la reixeta, fent clic al botó Font: xtec.cat  (Gridpoint Snap) de la barra vertical de l’esquerra de la pantalla, o bé prement la lletra G del teclat.

¤ Ara prova de dibuixar línies, veuràs que només pots posar l’inici o el final en els punts de la quadrícula (marcats quan anem a dibuixar amb un punt vermell). Repeteix la figura anterior ara utilitzant la reixeta.

Per desactivar la reixeta cal prémer el botóFont: xtec.cato bé la lletra S.

Esborra totes les línies anteriors i redibuixa la quadrícula (Ctrl+R).


3. Gruix de les línies


¤ Amb la reixeta activada, fes clic a Línia múltiple Font: xtec.cat  i dibuixa la figura següent:

Font: xtec.cat

¤ Canvia el gruix de la línia. Per fer-ho primer has de seleccionar-les totes i, a continuació, escollir el gruix desitjat del desplegable Width (Gruix)Font: xtec.cat . Escull el gruix de línia 3.


4. Color de les línies

¤  Canvia, ara, el color de la línia. Repeteix el que has fet abans amb el desplegable ColorFont: xtec.cat  Pinta la línia de color blau. Per veure com ha quedat hauràs de treure la selecció, fent clic a qualsevol lloc de la pantalla.

 Font: xtec.cat

¤ Desa el dibuix amb el nom P13.skf (File/Save).

¤ Desactiveu la reixeta (S).


5. Línia perpendicular

¤ Crea un dibuix nou.

Font: xtec.cat¤ Dibuixa una línia qualsevol (Línia senzilla) i després fes clic al botó Línia Perpendicular Font: xtec.cat

Fes clic ara sobre la línia que has dibuixat i fes una línia perpendicular a la primera. Repeteix el procés i fes un dibuix com el següent:

6. Angles

Font: xtec.cat

¤ Finalment, torna a dibuixar una línia qualsevol, fes clic al botó Angle Font: xtec.cat  i després fes clic sobre la primera línia, a prop d'un dels extrems. Veuràs com es comença a dibuixar un angle de 45º a partir d'aquest punt. Dibuixa la figura següent:

 

Per canviar el valor de l'angle només s'ha de posar el valor desitjat a la casella de la barra d'edició i prémer Enter.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Miguel Bosch i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA