Aula Z Tecnologia 3r ESO

mode de referència quadrant


Quadrant


El mode de referència Quadrant, tal i com està configurat per defecte, només  marca els quatre extrems d'una circumferència, però això es pot canviar i fer que divideixi la circumferència en més punts.

Font: xtec.cat  ¤ Selecciona Tools/Drawing Options de la barra de menú.

¤ Fes clic a la pestanya Drawing i obre el desplegable Quadrant Snap (hi havia el valor 4@90º). Escull el valor 8@45º. A partir d'aquest moment el mode Quadrant marca 8 punts sobre la circumferència.

¤ Dibuixa una circumferència de 20 mm de radi.

¤ Selecciona el mode de referència Quadrant (Q).

¤ Dibuixa 8 circumferències, també de 20 mm, centrades als punts que us marca el mode Quadrant. Et quedarà una figura com la següent:

¤ Desa la figura amb el nom P26.skf

¤ Selecciona tot el dibuix.

Font: xtec.cat  ¤ Fes clic al botó Copiar de la barra principal.

¤ A continuació obre un programa de pintura, per exemple, el Paint, que trobaràs al grup Programas/Accesorios.

¤ Dins el programa de pintura fes Edición/Pegar, i ja has passat el dibuix a l'altre programa.

¤ Amb l'eina Omplir (la icona és un pot de pintura) del programa Paint, pinta les diverses zones de la figura anterior.


Fer això mateix dins l'Autosketch resultaria molt més complicat, com es veurà més endavant. Cal utilitzar cada eina (programa en aquest cas) per a la seva funció i així s'aprofiten millor els recursos i el temps.

¤ Desa el dibuix amb el nom P26b. Al requadre del tipus de fitxer de la finestra Desar, escull el format Mapa de bits de 256 colors (.bmp).

Si disposes del Windows 98, el Paint permet desar també en format GIF. Aquest format necessita menys quantitat de memòria que el format Bitmap (.bmp) que utilitza el Paint per defecte. Si compares la mida de l'arxiu generat amb els dos formats veuràs que la compressió de les dades és molt gran. 
Aula Z                            CONTACTA:  Miguel Bosch i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA