Aula Z Tecnologia 3r ESO

coordenades polars


1. Les coordenades


El programa permet treballar amb precisió utilitzant un sistema de coordenades. L'origen de coordenades està situat per defecte al vèrtex inferior esquerre de la zona de dibuix (està representat per unes fletxes verda i vermella).
Tipus de coordenades:

  1. Coordenades absolutes a,b. La primera xifra indica la distància horitzontal (eix OX) des de l'origen. El segon número, representa la distància vertical (eix OY) respecte l'origen.
  2. Coordenades polars p (a,b). La primera xifra indica la distància en línia recta des de la posició anterior. La segona xifra indica l'angle en graus respecte a l’horitzontal, seguint el sentit contrari a les agulles del rellotge.
  3. Coordenades relatives r (a,b). Els números indiquen la distància horitzontal i vertical des del clic anterior.

Les coordenades del punt on és el cursor es poden veure a la part inferior dreta de la pantalla, a la barra d’estat. En primer lloc hi ha les coordenades absolutes del punt (x,y) i en segon lloc les coordenades relatives al darrer punt que s'ha dibuixat.


Coordenades polars


La primera xifra indica la distància en línia recta des de la posició anterior. La segona xifra indica l'angle en graus respecte a l’horitzontal, seguint el sentit contrari a les agulles del rellotge.

Font: xtec.catLa figura que dibuixaràs en aquesta pràctica és el triangle equilàter següent:

¤ Per dibuixar el primer punt utilitza l'eina Línia Múltiple, amb coordenades absolutes. Situa aquest punt a les coordenades (50,80).

¤ Per dibuixar el costat 1-2, fes clic als botons Coordenades relatives Font: xtec.cat i Coordenades polars Font: xtec.cat, de la finestra de coordenades.

Al lloc on hi havia els valors X,Y, ara cal posar-hi la longitud del segment (R:) i el seu angle d'inclinació (:).

El valors dels angles segueixen els valors estàndard, tenint en compte que l'origen és el punt on es comença a dibuixar el segment.


Font: xtec.cat  ¤ En aquest primer segment, dona-li de longitud el valor 100 (si no poses unitats s'entén que són mm) i d'angle 0. Premeu OK o Enter.

¤ Per al costat 2-3, la longitud és 100 i l'angle 120º.

¤ Per al costat 3-1, la longitud també és 100 i l'angle -120º (o bé 240º).

¤ Dona gruix 3 a la línia i a sota el dibuix posa-hi el text "Coordenades Polars".

¤ Desa el dibuix amb el nom P25.skf 
Aula Z                            CONTACTA:  Miguel Bosch i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA