tabulacions


Una forma de presentació d'informació en columnes alternativa a les taules són les tabulacions.
Una tabulació és un caràcter ”especial” que s'insereix prement la tecla tab:

¤ Crea un nou document de text amb OpenOffice.org Writer. Tot seguit selecciona i enganxa-hi el text següent (caldrà, això sí, inserir-lo mitjançant Edita | Enganxament especial | Text no formatat):Població segons nivell d'instrucció. Recomptes. Població de 10 anys i més. Catalunya. Distribució per comarques. Any 2001.
(Font: Idescat. Banc d'estadístiques de municipis i comarques [www.idescat.net]).

        No sap llegir       
         o escriure      %     Total
Alt Camp     812     2,53     32082
Alt Empordà     1998     2,24     89349
Alt Penedès     2428     3,34     72609
Alt Urgell     236     1,36     17381
Alta Ribagorça     56     1,75     3202
Anoia             1922     2,29     83893
Bages             3150     2,24     140359
Baix Camp     2958     2,28     129538
Baix Ebre     1417     2,35     60295
Baix Empordà     2275     2,46     92617
Baix Llobregat     17617     2,85     618834
Baix Penedès     1242     2,26     55026
Barcelonès     37546     1,96     1916434
Berguedà     566     1,63     34808
Cerdanya     175     1,36     12836
Conca de Barberà 217     1,28     16933
Garraf             1972     2,04     96571
Garrigues     196     1,12     17575
Garrotxa     906     2,09     43348
Gironès             2802     2,3     121871
Maresme      8158     2,57     317722
Montsià      1297     2,48     52386
Noguera      539     1,71     31606
Osona             2619     2,27     115579
Pallars Jussà     126     1,14     11026
Pallars Sobirà     47     0,83     5674
Pla d'Urgell     463     1,72    26946
Pla de l'Estany  572     2,62     21805
Priorat             106     1,24     8540
Ribera d'Ebre     352     1,77     19870
Ripollès     512     2,16     23723
Segarra             258     1,56     16591
Segrià             3086     2,06     149821
Selva             2547     2,42     105363
Solsonès     213     2,07     10284
Tarragonès     3925     2,4     163577
Terra Alta     189     1,66     11368
Urgell             356     1,27     28049
Val d'Aran     54     0,78     6890
Vallès Oc.       17115     2,61     656106
Vallès Oriental  6965     2,44     285933
Catalunya     129990     2,27     5724420

A partir d'aquest moment, teniu dues formes de “tabular” el text inserit: ”a ull” o de forma exacta.


Formatat de la tabulació mitjançant el regle

Aquesta és una forma “fàcil” però menys precisa de formatar una pàgina que contingui tabulacions.

En primer lloc, caldrà seleccionar (mitjançant el selector que hi ha a la zona on es troben el regle vertical i l'horitzontal) el tipus de tabulació que es vol col·locar. N'hi ha quatre de possibles:
Font: xtec.catTabulació “esquerra” (el text o els nombres que hi hagi després de la tabulació, apareixeran arrenglerats per l'esquerra).

Font: xtec.catTabulació “dreta” (el text o els nombres que hi hagi després de la tabulació, apareixeran arrenglerats per la dreta).

Font: xtec.catTabulació “decimal” (els nombres apareixeran arrenglerats a la dreta per la seva coma, independentment de les xifres decimals que tinguin).

Font: xtec.catTabulació “centrada” (el text o els nombres que hi hagi després de la tabulació, apareixeran arrenglerats per la seva posició centrada).

¤ Selecciona tot el text que has copiat menys el títol (els dos primers paràgrafs).

¤ Ara pots posar (clicant el regle horitzontal) una tabulació “dreta” a la posició 6, una tabulació “decimal” a la posició 10 i una altra de “dreta” a la posició 14.

¤ Observa com ha quedat d'arrenglerat en columnes el text que heu copiat.

Si vols “moure” una tabulació una vegada està posada, només cal que la “punxis” amb el ratolí i l'arrosseguis a l'esquerra o a la dreta.

Si vols eliminar una tabulació posada per error, només cal que la “punxis” amb el ratolí i l'arrosseguis cap amunt, fora del regle.


Formatat de la tabulació mitjançant les propietats del paràgraf


Font: xtec.cat


¤ Torna a crear un document nou i torna a copiar-hi el mateix contingut que abans.

¤ Selecciona tot el text que heu copiat menys el títol (els dos primers paràgrafs).

¤ Crida el quadre de propietats de paràgraf (Format | Paràgraf…) i ves a la “pestanya” Tabuladors.

 
Font: xtec.cat

¤ Escriu / selecciona:

6 a la posició (en sortir de la casella, apareixerà escrit 6,00cm, tot depenent de la configuració del sistema operatiu de treball).
Dreta a Tipus de tabulació.
……… a caràcter de farciment (això farà que apareguin punts als espais en blanc que deixen les tabulacions, tot facilitant-ne la legibilitat).

¤ Ja pots clicar el botó Nou.

¤ Repeteix el procés amb …

10, Decimal (caràcter “,”) i ………
14, Dreta i ………

¤ Observa les diferències amb l'anterior operativa i valora la possibilitat de fixar exactament el punt on es vol fer aparèixer la tabulació.


Inici de pàgina FORMAT DE COLUMNES PERIODÍSTIQUES

Formatar una pàgina en columnes és un dels recursos més emprats en el món de l'edició en paper.

OpenOffice.org Writer presenta, al menú Format, totes les eines necessàries per tal d'aconseguir aquesta presentació.

¤ Recupera el document victorcatala-lamarebalena_fragment_.odt corresponent a un fragment del conte “La mare balena”de Víctor Català i que ha estat posat a disposició dels internautes pel Projecte Gutenberg a l'adreça http://www.gutenberg.org/etext/14816.

¤ Selecciona tot el document (a excepció del títol) i crida Format|Columnes….

Al quadre de diàleg que apareix, pots determinar dues columnes i un espaiat entre columnes de mig centímetre (ja que, si no és així, el text apareixerà massa “enganxat” i en dificultarà la lectura)


¤ Prova de modificar el format del títol i de repetir el procés, però afegint una línia de separació entre les columnes o un emmarcat de les mateixes.


Inici de pàgina PARTICIÓ DE MOTS

Un processador de text va emplenant les línies de text conforme es va escrivint i, per defecte, si una paraula no cap a la rengla que s'està emplenant la “salta” sencera a la següent. Per això, si la justificació del text és a l'esquerra, queden espais a la dreta fins arribar al marge de la pàgina i, si la justificació és per l'esquerra i la dreta a la vegada, el programa augmenta la separació entre mots deixant espais en blanc “extres” entremig.

Si el document que s'està elaborant només té una sola columna, la quantitat d'espais blancs no és excessiva (i queda “dissimulada”), però si el text es divideix en dues o tres columnes, pot ser que es notin massa aquestes separacions entre paraules.

Per tal d'evitar aquest efecte, es pot recórrer al guionatge del text i fer que l'OpenOffice.org Write divideixi les paraules que hi ha a l'acabament de les línies posant guions. Aquesta divisió es fa trencant les paraules en síl·labes i segons les normes ortogràfiques de la llengua del document.

Font: xtec.cat

¤ Continua amb el mateix treball de la pràctica anterior, el fragment de “La mare balena” de Víctor Català. Selecciona el text de les dues columnes i crida Eines | Idioma | Partició de mots ….
 
Font: xtec.cat

 Aquesta activació “manual” del guionatge del text entrat fa que vagi apareixent un quadre de confirmació de la posició on es vol fer aparèixer el guionet.

Les possibles posicions dels guionets estan marcades amb el signe =, i la posició seleccionada està marcada amb el cursor. Les fletxes esquerra i dreta seleccionaran la separació sil·làbica anterior o posterior.

Quant a les opcions que es plantegen …

Parteix els mots: Divideix la paraula seleccionada per la posició proposada i passa a la paraula següent.
Cancel·la: Cancel·la el procés de divisió de paraules.
Següent: Salta a la paraula següent sense dividir la paraula que es proposava.
Suprimeix: Cas que la paraula seleccionada ja estigués dividida, elimina el guionet i torna a deixar la paraula sencera.
Ajuda: fa aparèixer les pantalles d'ajuda de l'OpenOffice.org Writer adaptades al context.


Per altra banda, si mentre estàs escrivint el document vols que una paraula es divideixi i vols estalviar-te tot aquest procés, només cal que insereixis un guionet personalitzat. Això s'aconsegueix prement simultàniament les tecles Ctrl+- (Control + guionet).

Ara bé, la forma com OpenOffice.org Writer actua a l'hora de particionar les paraules en guionets depèn de la configuració general del programa i de la configuració del format dels paràgrafs:

Font: xtec.cat
A la configuració general, Eines | Opcions … | OpenOffice.org Writer | Ajudes a la formatació, la casella “Guionets personalitzats” fa que es mostrin o no els guionets personalitzats que l'autor del document ha anat posant.


La divisió de les paraules mitjançant la inserció de guionets es pot fer de forma manual (s'activa quan l'usuari així ho decideix) tal i com has fet a la pràctica, o es pot realitzar de forma automàtica per part del propi programa.
Font: xtec.cat

 En aquest cas, caldrà actuar sobre la configuració dels paràgrafs.

Si es vol que la divisió automàtica es faci només en un paràgraf concret, caldrà seleccionar Format | Paràgraf… i, a la pestanya Flux del text, activar la casella Partició de mots | Automàtic.
 
Es poden configurar tres aspectes:

Quants caràcters es vol permetre que apareguin ”despenjats” al final de la línia.
Quants caràcters es vol permetre que apareguin ”despenjats” a l'inici de la nova línia.
Quin nombre màxim de línies de text consecutives es vol permetre que acabin en guionet.

Font: xtec.cat


 Si es vol que la divisió sil·làbica es faci de forma automàtica en més d'un paràgraf, caldrà modificar-ne l'estil (o crear-ne un de nou). Aneu, per tant, al menú flotant d'estils i formatació clicant la iconaFont: xtec.cat   (o bé per Format | Estils i formatació) i selecciona els estils de paràgraf.

¤ A continuació, posa'ts damunt l'estil que vols alterar i, clicant amb el botó dret del ratolí, selecciona Modifica….

Al quadre de diàleg que apareix, selecciona la pestanya Flux del text i marca la  casella Partició de mots | Automàtic.


Aula ZCreative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España License
Miguel Bosch Burgos i Conxita Sabartrés Sala
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA

Desde enero de 2010:Contador de visitas Free counter and web stats