introducció a les taules


Les taules permeten organitzar informació distribuïda en format de files i de columnes. Una taula està formada per cel·les distribuïdes en vertical i horitzontal.
Les taules permeten crear dissenys de pàgina amb columnes paral·leles de text i de gràfics. En les cel·les d'una taula hi podem incloure, a més, imatges, notes, equacions, tabulacions i salts de pàgina.

CREACIÓ DE TAULES SENZILLES

Per crear una taula pots escollir l'opció Taula|Insereix|taula (o bé prem Ctrl+F12).
 
Font: xtec.catLes opcions disponibles són les següents:
Noms: Permet adjudicar un nom a la taula per identificar-la. Per defecte, l'OpenOffice.org Writer les anomena en l'ordre que es van creant.
Mida: Permet decidir les dimensions de la taula quant al nombre de columnes i fileres.
Opcions:

Encapçalament: Defineix la primera filera com a capçalera de la taula tot adjudicant-li un estil específic.
Repeteix l'encapçalament: Repeteix la capçalera de la taula en la part superior de la pàgina següent si la taula ocupa més d'una pàgina.
Les … primeres files: Permet establir el nombre de fileres per a la capçalera de la taula.
No divideixis la taula: Evita que la taula ocupi més d'una pàgina.
Vora: Afegeix, o no, segons que estiguin activats o desactivats, els contorns de les cel·les i de la taula.

Format automàtic: Obre un diàleg en què es pot seleccionar un disseny predefinit per a la taula.
També es pot crear una taula activant amb el ratolí la fletxa situada al costat dret de la icona de taules Font: xtec.cat tot indicant el nombre de files i columnes en passejar-lo per sobre de la graella. Si el punter del ratolí ultrapassa la graella de més de 5×5, les dimensions de la taula apareixen a la part inferior de la graella.


¤ Crea un document nou.

¤ Insereix una taula de 3 columnes per 20 files.

¤  Demana Taula|Insereix|taula…
¤ Estableix:
Columnes: 3
Files: 20
Encapçalament: Activat
Repetir encapçalament: Activat
Las 1 primeres files
No divideixis taula: desactivat
Vora: Activat
¤ Prem el botó Acceptar.

¤ Entra la informació següent:

Font: xtec.cat 

¤  Situa't, amb el ratolí, a la cel·la superior esquerra i escriu-hi país.
¤ Prem la tecla de tabulació Font: xtec.cat per passar a la cel·la següent, d'aquesta forma pots entrar les dades per fileres.

¤ Modifica l'amplada de les columnes segons la informació que contenen.


¤ Passa el ratolí per sobre de les línies divisòries entre columnes (sense prémer cap botó) fins que el punter del ratolí prengui la forma Font: xtec.cat . Fes clic, ara, al botó esquerre del ratolí i, sense deixar-lo anar, modifica l'amplada de la columna al valor desitjat.
¤ Modifica les altres columnes tot respectant l'amplada total de la taula.

¤  Posa un títol a l'inici del document.


¤ Situa't a l'inici del document (amb Crtl+Inici).
¤ Prem un parell de vegades la tecla RETORN.
¤ Torna a prémer Ctrl+Inici.
¤ Escriu Països i Capitals del món i adjudica-li l'estil Encabezado 1.

¤  Desa el document amb el nom paisos.odt.


Inici de pàgina MODIFICACIÓ DEL FORMAT D'UNA TAULA

Des del menú Taula es pot modificar la taula creada ja sigui per afegir/eliminar columnes o files, modificar l'amplada/alçada de les columnes o files, etc. Algunes d'aquestes accions també es poden fer amb el menú contextual del ratolí o amb l'ajut de les eines de la barra d'eines Taula (Visualitza|Barra d'eines|Taula). Les opcions possibles varien en funció de la zona de selecció.

Eliminar files o columnes


Es poden eliminar les files o columnes d'una taula des del menú contextual (botó dret del ratolí) o des del menú Taula.


Font: xtec.cat


Menú contextual: Fila/ o columna | Eliminar


Font: xtec.cat


Menú Taula |Esborrar|Fila /o Columna  .


Barra d'eines Taula
  Font: xtec.cat Elimina fila
  Font: xtec.cat Elimina columna

Inserir files o columnes

  Font: xtec.catMenú contextual: Fila/(o columna) |Insereix

Caldrà establir la quantitat de files o columnes a inserir.
Escollir la posició on s'inserirà la fila (o columna): Abans de o Darrera
Prémer el botóD'acord.

Menú Taula | Insereix | Files (o columnes)

Com en el cas anterior, cal establir la quantitat de files o columnes a inserir, escollir la posició on s'inserirà i prémer el botó D'acord.
Barra d'eines Taula
Font: xtec.catInsereix fila 
 Font: xtec.cat Insereix columna 


Fusionar cel·les

Converteix les cel·les seleccionades en una de sola tot conservant-ne el contingut. Cal primer seleccionar les cel·les a fusionar.

Menú contextual: Cel·la |Fusiona
Menú Taula: Taula|fusiona les cel·les
Barra d'eines Taula: Font: xtec.catFusiona les cel·les 

Dividir cel·les

Permet dividir una cel·la en un nombre de files i columnes especificat.

Font: xtec.cat

Menú contextual: Cel·la | Divideix…
Barra d'eines: Taula | Divideix les cel3les
Barra d'eines Taula: Font: xtec.catDivideix les cel3les

 En tots els cassos anteriors, s'obtindrà una finestra on es podrà determinar la quantitat de divisions, si la divisió és en vertical o si la divisió es fa en horitzontal.

Distribuir files/columnes uniformement

Permet assignar uniformement l'alçada o l'amplada a totes les cel·les seleccionades.

Menú contextual:

Columna | Espaia equitativament.
Fila | Espaia equitativament.

Alçada i amplada de les cel·les i espai entre columnes

L'alçada i l'amplada també es poden modificar mitjançant el ratolí arrossegant una línia de la retícula fins aconseguir la modificació desitjada.

Ordenar files / columnes

Font: xtec.cat


Ordena les files de les cel·les seleccionades segons continguin informació textual o numèrica, l'ordenació pot ser ascendent o descendent.

Menú Taula: Taula | Ordena…


El diàleg permet establir quines seran les condicions establertes per a l'ordenació.


Dividir taula

En activar l'opció de dividir una taula aquesta es converteix en dues taules: en suprimir el caràcter de salt de línia que les separa es tornen a unir.

Font: xtec.catMenú contextual: Divideix la taula.
Menú Taula: Divideix la taula.

  En qualsevol cas, el programa permet escollir les condicions referents a la capçalera de la segona part de la taula que s'obtindrà.


¤ Recupera el document que has guardat: paisos.odt


¤  Situa el cursor a l'última columna i insereix-ne una.

¤  Posa-li per títol: Situació.

¤  En aquesta columna escriuràs si el país és costaner o interior.

¤  Espaiaràs equitativament les columnes.

¤  Insereix com a mínim 5 files més.

¤ En aquestes files afegiràs 5 països amb les seves dades corresponents.

¤  Ordena les dades de la taula segons el continent on es troben.

¤  Guarda el document amb el nom capitals.odt.


Inici de pàgina MODIFICACIÓ DE LES LÍNIES I DELS COLORS DE LES CEL·LES

La forma més senzilla de modificar el format dels contorns, el seu color i el color de fons de les cel·les, és utilitzar les eines de la barra d'eines Taula.

L'eina Vores Font: xtec.catpermet decidir quines de les línies del contorn de la cel·la o cel·les seleccionades quedaran dibuixades.

L'eina Color de la voraFont: xtec.catpermet canviar el color de les línies de contorn d'una cel·la o de les cel·les seleccionades.

L'eina Estil de la líniaFont: xtec.catpermet modificar el disseny de les línies de contorn de la cel·la o cel·les seleccionades.

Cas de treure els contorns de les cel·les de la taula es continuaran visualitzant per pantalla les línies de divisió de les cel·les tot i que aquestes no seran impreses. Si es vol que aquestes línies no siguin visibles s'ha d'activar o desactivar l'opció Taula | Límits de la taula.


Per poder canviar el fons d'una o vàries cel·les seleccionades utilitzaràs l'eina Color de fonsFont: xtec.cat  , aleshores es desplegarà un quadre on podràs triar el color que vulguis.


¤ Recupera el document capitals.odt.

¤  Posa els països del continent europeu amb un fons de color blau 7, els del continent asiàtic de color verd 8, els del continent americà de color vermell 5, els del continent africà de color groc 3, els d'Oceania de color Sun 4.

¤ Selecciona les files dels països del continent europeu.
¤ Activa l'eina color de fons i selecciona el color blau 7.
¤ Fes el mateix procediment per a la resta de països.

¤ Aplica línies a totes les cel·les de la taula. Prova les diferents possibilitats d'aplicar línies.

¤  Fes clic en qualsevol cel·la de la taula.
¤ Demana Taula | Selecciona | Taula.
¤ Utilitza les eines de la barra d'eines Taula per tal de:
 Font: xtec.catVores: establir el grup de divisòries visibles.
  Font: xtec.catColor de la vora: establir el color de les divisòries.
  Font: xtec.catEstil de la línia: establir el gruix i disseny de les divisòries.
¤ A Visualització prèvia de la pàgina, pots observar l'aspecte que tindrà la teva taula.

¤  Guarda el document amb el nom capitals_color.odt.Aula ZCreative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España License
Miguel Bosch Burgos i Conxita Sabartrés Sala
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA

Desde enero de 2010:Contador de visitas Free counter and web stats