CT Pesos i mesures
  Aula Z Cacera del tresor - Tecnologia 1r ESO

higroscopicitat dels materials


INTRODUCCIÓ

Alguns materials tenen una propietat anomenada HIGROSCOPICITAT però molts d'altres no la tenen.PREGUNTES
  1. Explica perquè uns materials tenen aquesta propietat i altres no la tenen
  2. Cita materials que tinguin aquesta propietat en contra d'altres que no la tenen
  3. Explica quins avantatges i quins inconvenients comporta que alguns materials tinguin aquesta propietat.
  4. Busca informació sobre el càlcul del percentatge d'higroscopicitat d'un material
  5. Quina és la fórmula que cal usar per buscar el %  d'higroscopicitat?

LA GRAN PREGUNTA
He comprat 5850 kilograms de fusta de roure per l'estufa de casa per poder passar un bon hivern i no passar gens de fred. Aquesta fusta pot arribar a absorbir fins a un 10 % d'aigua.

Quant pesarà la fusta que he comprat amb el seu percentatge màxim d'higroscopicitat?RECURSOS
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA