Aula Z Cacera del tresor - Tecnologia 2n ESO

la fusta en imatges


INTRODUCCIÓ

En tots els arbres podem diferenciar el tronc, la brancada, els fruits, el tipus de floració, el tipus de fulla, el tipus d'escorça, ....


PREGUNTES
  1. Busca imatges sobre la presència, el tipus de fulla, el fruit, el tronc, ... de com a mínim els arbres estudiats.
  2. Realitza una petita descripció de cada una de les característiques de cada arbre

LA GRAN PREGUNTA
Confecciona un dossier amb tot el material que has recopilat.


RECURSOS
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA