Aula Z Cacera del tresor - Tecnologia 2n ESO

la certificació forestal


INTRODUCCIÓ

Tota la fusta que actualment es comercialitza ha de portar el segell de certificació forestal.


PREGUNTES
  1. Investiga en què consisteix la certificació forestal.
  2. Quin any es va crear el consell de certificació forestal?
  3. Per què es va crear aquesta certificació?
  4. Quin és el símbol de la certificació forestal?
  5. Quines són les sigles de la certificació forestal?

LA GRAN PREGUNTA
Explica de forma breu els avantatges i els inconvenients de l'ús del certificat forestal.


RECURSOS
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA