Aula Z Tecnologia 4t ESO

sistemes de numeració


Es defineix la base d'un sistema de numeració com el nombre de símbols diferents que té. Normalment treballem amb el sistema decimal que té 10 dígits: 0,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

La representació d'un nombre N en un sistema de base b, pot realitzar-se mitjançant el desenvolupament en forma polinòmica.

N = an bn + a n-1 bn-1 + ... + a1 b1 + a0 b0 + a1 b1 + ... on:

b: base del sistema

ai: coeficient que representen els xifres del nombres.


Per exemple:

a) el nombre 723,54 en base 10, el podem expressar:

723.54 = 7 x 102 + 2 x 101 + 3 x 100 + 5 x 10-1 + 4 x 10-2

b) el nombre 523, 74 en base 8, el podem expressar:

523,745 x 82 + 2 x 81 + 3 x 8-1 + 4 x 8-2 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA