Aula Z Tecnologia 4t ESO

introducció


L'electrònica digital, en troba en ple desenvolupament, la major part dels sistemes electrònics es basen en ella.

En aquest tema estudiarem les bases sobre les que s'assenta. Sistemes de numeració i àlgebra de Boole. També obtindrem funcions, aprendrem a simplificar-la, crear circuits que les implementen. Amb tot això obtindrem un disseny que servirà per resoldre un problema real.

Existeixen una gran diversitat de sistemes digitals, tan sols estudiarem una petita part, amb la qual fer-nos a la idea del seu ús.

senyal

 Un senyal analògic és aquell que pot tenir infinits valors, positius i/o negatius. Mentre que el senyal digital només pot tenir dos valors 1 o 0.

A l'exemple de la figura, el senyal digital pren el valor 1 quan supera el valor a, i pren valor 0 quan descendeix per sota del valor b. Quan el senyal roman entre els valors a i b. Es manté amb el valor anterior.

Això suposa un gran avantatge, fa que el senyal digital tingui un alt grau d'immunitat enfront de variacions en la transmissió de dades.

Però té l'inconvenient que per transmetre un senyal analògic hem de fer un mostreig del senyal, codificar-la i posteriorment transmetre-la en format digital i repetir el procés invers. Per aconseguir obtenir el  senyal analògic original tots aquests passos han de fer-se molt ràpidament. Encara que els sistemes electrònics digitals actuals treballen a velocitats prou altes com per realitzar-lo i obtenir resultats satisfactoris.

El mostreig d'un senyal consisteix a convertir el seu valor en un valor binari, pel que és necessari estar familiaritzat amb els sistemes de numeració.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA