Aula Z Tecnologia 4t ESO

característiques dels circuits electrònics


Treballem amb corrent continu

Les tensions de treball són baixes. Existeix una clara diferència entre electricitat i electrònica. Mentre que amb la primera les tensions de treball oscil·len entre els 220 V (domèstica) i 380 (industrial), i en poques ocasions inferiors a 12 V, així com les intensitats de l'ordre o superiors a 1 ampere, en l'electrònica parlem de tensions com a màxim de 12 volts i intensitats típiques de l'ordre de miliampers (mA).
 Combina components molt variats, especialment, aquells construïts amb materials semiconductors.

La seva tecnologia és prèvia a la dels sistemes informàtics.


Les MAGNITUDS són les mateixes que utilitzem en els circuits elèctrics ja que utilitzen la mateixa energia, és a dir, l'energia elèctrica.

Quadre


ACTIVITATS - REPÀS DEL TEMA 2 DE SEGON D'ESO
 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA