Aula Z Tecnologia 4t ESO

característiques del corrent alternParàmetres corrent alternEls paràmetres principals que defineixen el corrent altern sinusoïdal són els següents:
Cicle. És la part del senyal que es va repetint en el temps. Un cicle complet està format per dos semicicles idèntics, però de sentit contrari.
Període (T). És el temps de durada d’un cicle complet. Es mesura en segons.
Freqüència (f ). És el nombre de cicles que es produeixen o es repeteixen en un determinat interval de temps, normalment 1 segon. La seva unitat és l'hertz (Hz). La relació entre el període i la freqüència és:Fórmula          Fórmula

           
Corrent altern Valor instantani (v, i). És el valor que pren el senyal a cada instant de temps. La unitat de tensió és el volt (V), i la d’intensitat, l’ampere (A).
Valor màxim (Vmàx ., Imàx.). És el valor més gran del senyal dins d'un període. També s’anomena amplitud del senyal. Hi ha dos valors màxims, un de positiu (Vmàx.) i un altre de negatiu (–Vmàx.).
Valor eficaç (Vef  o simplement V ).Es aquell valor que hauria de tenir un senyal continu per a que totes dues produeixin el mateix efecte Equival al valor d'un corrent continu que produeix el mateix treball elèctric en un receptor; és a dir, produiria, per exemple, els mateixos efectes calorífics en una estufa.
Es tracta d'un dels paràmetres més importants del corrent altern. Així, els aparells que mesuren la tensió o la intensitat en corrent altern indiquen els seus valors eficaços.

Fórmula

La relació entre el valor màxim i el valor eficaç és:

 Per defecte, quan parlem d’una tensió alterna de 220 volts, ens referim al seu valor eficaç.
ACTIVITATS 6 i 7


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA